Ekonomistyrning gör redovisningskonsulten till proaktiv rådgivare

– Vi måste våga tänka lite större, sätta oss in i kundens tankemönster. Ska vi redovisningskonsulter bli rådgivare på riktigt måste vi lära oss mer om ekonomistyrning.

Petra Örjegren är ägare och vd på Stabilisator och Auktoriserad Redovisningskonsult FAR. Hon är också lärare på FAR:s nya utbildning ”Ekonomistyrning för redovisningskonsulter – hjälp din kund att nå sina mål”.

Petra Örjegren

Ekonomistyrning är perfekt för den redovisningskonsult som vill hjälpa sin kund att nå sitt mål

Anpassad för redovisningskonsulter

Kursen är anpassad för redovisningskonsulter som arbetar med mindre och medelstora företag och vill få verktyg för att ställa om sitt tankesätt. Grundläggande begrepp inom ekonomistyrning, budgetering, kalkylering, internredovisning och inte minst analys och uppföljning är bärande delar i utbildningen.

– Min ambition är att kursen ska öppna ögonen på deltagarna och inspirera till att tänka framåtriktat utifrån kundens mål och visioner. Vi måste ställa frågan till kunden, vart hen är på väg, och sedan hjälpa kunden att räkna på hur det ska gå till, menar Petra.

Kundens perspektiv utgångspunkten i rådgivningen

”Ekonomistyrning för redovisningskonsulter” är ny i FAR:s utbildningsutbud hösten 2021. Syftet med kursen är framför allt till att ge redovisningskonsulten möjlighet att hjälpa företagaren att fatta rätt ekonomiska beslut, att öka förståelsen för kundens perspektiv och förutsättningar.

– Vi behöver inte vara proffs på till exempel investeringskalkyler, men kunna så mycket att vi vågar tänka lite större och inte bara titta på siffrorna utifrån bokföringslagen. Om vår kund funderar på en investering ska vi hjälpa till att räkna på hur investeringen blir lönsam, och inte bara hur den ska bokföras, förklarar Petra.

Mer sunt förnuft än sökningar i lagboken

Petra har lång erfarenhet av att leda utbildningar för redovisningskonsulter och ekonomistyrning är ett favoritämne, både för henne och för deltagarna. Många redovisningskonsulter tycker att det är ett roligt ämne, eftersom det inte handlar så mycket om att titta i lagboken utan mer om att använda sitt sunda förnuft.

– Redovisningskonsulter älskar siffror och älskar att räkna! Därför är det roligt att få räkna på ett annat sätt än vad vi gör i vanliga fall. Ekonomistyrning är perfekt för den redovisningskonsult som vill hjälpa sin kund att nå sitt mål.

Prenumerera på nyhetsbrev från FAR

  • Koll på regelverk
  • Inspiration
  • Utbildningstips
  • Inbjudningar till events och webbinarier

Aktuella utbildningar

  • Controllerutbildning Utbildningen ger dig under tre dagar inblick i den moderna synen på controllerfunktionen och controllerns alltmer framträdande roll i företaget. Du kommer att gå ordentligt stärkt tillbaka in i din yrkesroll med nya kunskaper, erfarenheter och verktyg.
  • Effektfullt ledarskap En ledarskapsutbildning som gör dig som ekonom ännu bättre i din formella chefsroll och som ledare.
  • Controllerdagen Vad händer i omvärlden som påverkar controllerns och ekonomens arbete? Välkommen till en dag fylld med kunskap, insikter och nätverksmöjligheter, där du får utforska de senaste trenderna och bästa praxis inom controllerrollen och utveckla din syn på affärsstyrning.
  • Koncernredovisning I En mycket praktiskt inriktad tredagarsutbildning där vi arbetar med ett stort antal praktikfall. Kursen ger dig grundläggande kunskaper om principerna för förvärvsmetoden och den praktiska utformningen av koncernredovisningen. Förvärvsanalys Uppskjutna skatter Goodwill Internvinster Försäljning av dotterföretag Utländska dotterföretag
  • Kommunal räkenskapsrevision En kurs i Standard för kommunal räkenskapsrevision som ger dig som uppdragsansvarig förståelse för hur uppdrag ska genomföras. Förkunskaper om ISA krävs.
  • Praktisk revision Denna kurs ger dig inte bara metodiken utan framförallt praktiska exempel på hur revisionen följer en röd tråd från förståelse till genomförande. Du får dokumentationsexempel som kan tillämpas oavsett vilket revisionsprogram du använder. Fördjupa dig inom hantering av risk och väsentlighet Förstå hur du kan använda intern kontroll i mindre företag Skapa dig förståelse för vad tillräckliga revisionsbevis är Lär dig hantera vanliga poster med effektivitet och kvalitet
Alla utbildningar