Ekonomistyrning för redovisningskonsulter - Hjälp din kund att nå sina mål

Utveckla din förmåga att som redovisningskonsult hjälpa dina kunder att fatta rätt ekonomiska beslut.

  • Praktiska råd för hur du smartast arbetar med dina kunders ekonomistyrning
  • Anpassat för redovisningskonsulter som arbetar med mindre/medelstora företag
Auktoriserad lönekonsult Auktoriserad redovisningskonsult Redovisningskonsult

Kursbeskrivning

I rollen som redovisningskonsult förväntas du kunna hjälpa dina kunder att förstå sin verksamhet utifrån ekonomiska förhållanden och kunna stötta dem i bl.a. investeringsbeslut. I denna kurs får du insikter och förståelse för hur du kan hjälpa kunden på olika sätt och därmed öka värdet av dina tjänster. Du får kunskap om olika vanligen förekommande begrepp och koncept som används bland annat vid bankkontakter. Du får också kunskap om hur du bäst arbetar med uppföljning av företagets mål, budget och investeringar. I kursen  går vi igenom olika modeller som självkostnadskalkylering och investeringskalkyler.  

Kursen fokuserar på situationer där du som redovisningskonsult kan arbeta praktiskt med mindre och medelstora företag som behöver stöttning i uppföljning av verksamheten och i olika ekonomiska beslut.

Kursinnehåll

  • Konceptet ekonomistyrning
  • Grundläggande begrepp
  • Budgetering
  • Självkostnadskalkyl
  • Investeringskalkyler
  • Internredovisning
  • Analys och uppföljning

Lärare