Närvaroregistrering

Här kan du registrera din närvaro på kursen.