Momshantering i bilhandeln

En kurs för dig som vill lära dig hantera moms inom bilhandel rätt och undvika kostsamma misstag. Efter kursen har du de kunskaper du behöver för att hantera olika momsfrågor som bilhandeln ställs inför.

 • Kunskap som ger dig förutsättningar för att kunna hantera momsen rätt
 • Praktiska exempel
 • Kursdokumentation som hjälp efter kursen
Auktoriserad redovisningskonsult Auktoriserad/godkänd revisor Ekonomiassistent Ekonomichef/CFO Företagsekonom Redovisningsansvarig/chef Redovisningskonsult

Kursbeskrivning

Momshanteringen inom bilhandeln är en utmaning. Transaktioner kan innehålla flera parter som bilhandlare, leasinggivare och brukare av bilen. Detta gör att det kan blir en komplex momshantering vid t. ex. inbyten och när bilar säljs i samband med att leasingavtal upphör. Dessutom innebär tillämpningen av vinstmarginalbeskattning och handel med andra länder att det krävs relativt stor kunskap om momshantering inom bilhandeln.

Kursdagen är uppdelad i två delar. Den första delen avser specifika momsfrågor som är relaterade till bilar och den andra delen är en genomgång av momshantering vid internationell handel med bilar. Vid genomgången av internationell handel med bilar kommer vi även översiktligt att ta upp vad som gäller vid internationell handel med tjänster.

Denna kurs ger dig de kunskaper du behöver för att veta hur momsen ska hanteras i olika situationer och du får även ett kursmaterial som efter kursen är till hjälp för din momshantering.

Kursinnehåll

Kursen och kursmaterialet belyser och ger exempel på:

 • Mervärdesskattelagens definition av personbil
 • Förutsättningarna för full avdragsrätt för moms på bilar
 • Vad som gäller för demobilar
 • Hur momsen hanteras vid avbetalningsköp respektive leasing
 • Vad som gäller vid inbyten av bilar
 • Vad som menas med ”momssmittad” bil och vad det får för konsekvenser
 • Hantering vid leasingavtalets utgång
 • Leasingavtalet upphör i förtid
 • Vad som gäller vid förmedling i annans namn
 • Inköp och försäljning inom EU
 • Import och export av bilar från och till länder utanför EU
 • Förståelse för hur bilhandlares kunder ska hantera moms på köp och försäljning av bilar
 • Hur fakturaunderlagen ska se ut för att uppfylla kraven på en avdragsgrundande handling

Lärare

Alla ekonomiska regler på ett och samma ställe

FAR Online är den kvalitetssäkrade databasen där du hittar de senaste lagändringarna och regelverken inom områden som redovisning, revision, skatt och finans.

 

 • Lag- och regelsamlingar
 • Tusentals uppslagsord i Rättseriens uppslagsverk
 • Bokföringsnämndens K-regelverk, allmänna råd och vägledningar