INGÅR I UTBILDNINGSPAKET ONLINE

Moms och uthyrning av fastighet

 • Så hanterar du moms vid fastighetsuthyrning
 • Få kännedom om regler och undantag för momsbefrielse
 • Hantera regler kring frivillig skattskyldighet
 • Förståelse för reglerna kring uttagsbeskattning vid fastighetsförvaltning
Auktoriserad redovisningskonsult Auktoriserad/godkänd revisor Ekonomiassistent Ekonomichef/CFO Redovisningsansvarig/chef Redovisningskonsult Revisorsassistent

Kursbeskrivning

Genom denna onlinekurs ökar du kunskapen om hur moms hanteras vid uthyrning av fastigheter. Vi går igenom vad som är momsfritt, de undantag som gör att det kan bli obligatorisk momsplikt samt hur du frivilligt kan träda in i momsplikt. Kursen innehåller genomgång av vad som avses med en fastighet, uthyrning av bostäder och lokaler samt när en lokal hyrs ut tillsammans med andra tjänster eller varor. Avdragsrätten vid uthyrning av fastighet är en viktig del som man i kursen går igenom extra noga. I kursen berörs också frågan om uttagsbeskattning vid fastighetsförvaltning.

Kursinnehåll

Kursen innehåller föreläsningar, övningsuppgifter och tydliga exempel på tillämpning. Mellan föreläsningarna ges möjlighet till att testa dina kunskaper. Kursen avslutas med ett sluttest som säkerställer att du har tillgodogjort dig de mest väsentliga delarna.

 • Vad är momspliktigt respektive momsfritt
 • Momsmässig fastighetsdefinition
 • Uthyrning av bostad
 • Inkomst från annat än uthyrning av bostad kopplat till fastigheten
 • Uthyrning av lokal
 • Avdragsrätt för ingående moms
 • Frivillig skattskyldighet för lokaluthyrning
 • Redovisning av moms vid förskott av hyra
 • Avdragsrätt vid byte av hyresgäst
 • Upplåtelse av lokal tillsammans med andra tjänster
 • Co-working
 • Uttagsbeskattning vid fastighetsförvaltning

Bra att veta

Ingår i Utbildningspaket online
Kursen ingår i vårt Utbildningspaket online, ett paket som innehåller allt från kortare nyhetsuppdateringar till fördjupande kurser inom redovisning, revision, skatte- och momsfrågor. Se pris och aktuellt innehåll här.

Lärare

Kursen är framtagen av FAR tillsammans med experter inom området.

Praktisk information

 • Du startar onlinekursen via Mina Sidor
 • Kursen är cirka 60 minuter
 • Du kan enkelt repetera avsnitt
 • Kursmaterial i pdf finns för utvalda kurser
 • Du har tillgång till kursen/filmen i 12 månader

Onlinekursen ingår i FAR:s Utbildningspaket online

I Utbildningspaket online ingår allt från kortare nyhetsuppdateringar till fördjupande kurser. Paketet är speciellt anpassat för dig som arbetar med redovisnings-, revisions-, skatte- och momsfrågor.