INGÅR I UTBILDNINGSPAKET ONLINE

Moms och omstrukturering

I denna kurs får du kunskap om vad som gäller momsmässigt vid inköp och försäljning av dotterföretag men också om vi fusionerar eller säljer av en del eller hel verksamhet genom inkråmsöverlåtelse eller det som vi kallar verksamhetsöverlåtelse

 • Öka din kunskap hur moms hanteras vid omstrukturering av bolag och koncerner
 • Köp och försäljning av dotterföretag
 • Inkråmsöverlåtelser och verksamhetsöverlåtelser
Auktoriserad redovisningskonsult Auktoriserad/godkänd revisor Ekonomiassistent Ekonomichef/CFO Redovisningsansvarig/chef Redovisningskonsult Revisorsassistent

Kursbeskrivning

Genom denna onlinekurs ökar du din kunskap om hur moms hanteras vid inköp och försäljning av dotterföretag men också vid fusioner och försäljning av en del eller hel verksamhet genom inkråmsöverlåtelse eller verksamhetsöverlåtelse. Kursen innehåller även grundläggande principer kring vad som gäller för avdragsrätt för holdingbolag och allmän avdragsrätt. Olika situationer exemplifieras genom Skatteverkets ställningstaganden och rättsfall. Genom kursen får du också tips bl.a. på hur du kan stärka avdragsrätten i olika situationer. Kursen avslutas med paketering av fastighet och hanteringen kringtjänster i samband med omstrukturering.

Kursinnehåll

Kursen innehåller föreläsningar, övningsuppgifter och tydliga exempel på tillämpning. Mellan föreläsningarna ges möjlighet till att testa dina kunskaper. Kursen avslutas med ett sluttest som säkerställer att du har tillgodogjort dig de mest väsentliga delarna. 

 • Holdingbolag och avdragsrätt 
 • Avdragsrätt vid inköp av aktier i dotterbolag 
 • Förgäveskostnader vid inköp av aktier i dotterbolag 
 • Avdragsrätt vid försäljning av aktier i dotterbolag 
 • Förutsättningar för verksamhetsöverlåtelse 
 • Överlåtelse av enstaka tillgångar till underpris – uttagsbeskattning och omvärdering 
 • Tjänster i samband med inköp/försäljning av dotterbolag 
 • Paketering av fastighet

Bra att veta

Kursen ingår i vårt Utbildningspaket online, ett paket som innehåller allt från kortare nyhetsuppdateringar till fördjupande kurser inom redovisning, revision, skatte- och momsfrågor. Se pris och aktuellt innehåll här

Lärare

Kursen är framtagen av FAR tillsammans med experter inom området. 

Praktisk information

 • Du startar onlinekursen via Mina Sidor
 • Kursen är cirka 60 minuter
 • Du kan enkelt repetera avsnitt
 • Kursmaterial i pdf finns för utvalda kurser
 • Du har tillgång till kursen/filmen i 12 månader

Onlinekursen ingår i FAR:s Utbildningspaket online

I Utbildningspaket online ingår allt från kortare nyhetsuppdateringar till fördjupande kurser. Paketet är speciellt anpassat för dig som arbetar med redovisnings-, revisions-, skatte- och momsfrågor.