Moms I

Den här utbildningen ger dig goda kunskaper om mervärdesskattelagen och hur du tillämpar den. Vi redogör för gällande regler, aktuella rättsfall, nyheter och skrivelser. Du får lära dig hur du undviker fällor, fel och onödiga risker samt säkerställer en korrekt redovisning av mervärdesskatt.

 • Allmänt om moms
 • Fakturerings- och redovisningsregler
 • Varu- och tjänstehandel
 • Avdragsrätt
 • Frivillig skattskyldighet vid uthyrning av fastighet
Ekonomiassistent Redovisningsansvarig/chef Redovisningskonsult Revisorsassistent

Kursbeskrivning

Du kommer efter kursen att ha en god kunskap om vad det är som krävs för att svensk moms ska tas ut vid försäljning av en vara eller tjänst, när den ska redovisas och av vem samt när det föreligger rätt till avdrag för moms. Du kommer bland annat att kunna besvara följande frågor:

 • När gör jag ett utlägg och när är det en vidarefakturering?
 • Ska moms betalas på ett skadestånd och vad gäller för sponsring?
 • Har jag sålt en vara eller tjänst? Hur gör jag när jag ska vidarefakturera kostnader för en konferens eller mässa?
 • Hur blir jag frivilligt skattskyldig för uthyrning av lokal och vilka är riskerna?
 • Är förseningsavgifter momspliktiga?
 • Vilka varor och tjänster är undantagna från moms?
 • När och hur ska moms redovisas i deklaration och periodisk sammanställning?

Vi går igenom vad som gäller vid försäljning av varor och tjänster när kunden finns i ett annat EU-land eller i ett land utanför EU. Vi gör även en genomgång av redovisningsprinciperna för mervärdesskatten.

Föreläsningar varvas med övningar som löses och diskuteras gemensamt. 

Sagt om kursen

Kunniga lärare, som på ett pedagogiskt sätt visade hur man ska gå tillväga för att ta reda på hur momsen ska redovisas och deklareras.

Sagt om kursen

Mycket bra upplägg och jag har nog inte upplevt någon kurs där jag kunnat ta till mig så mycket av informationen tidigare.

Kursinnehåll

 • Allmänt om moms
 • Skattskyldighet
 • Omsättning
 • Skattepliktiga varor och tjänster
 • Yrkesmässig verksamhet
 • Beskattningsunderlag
 • Skattesatser
 • Fakturerings- och redovisningsregler
 • Varuhandel
 • Tjänstehandel
 • Avdragsrätt
 • Frivillig skattskyldighet vid uthyrning av fastighet
 • Marginalbeskattning; begagnade varor och resetjänster

 

Förkunskaper

Du bör ha viss erfarenhet av mervärdesskatt.

Kurstider

Dag 1: 09.30-17.00
Dag 2: 08.30-17.00

Lärare

Grattis till lärarna Ulrika och Niclas som fått utmärkelsen Årets 5,0-lärare! En utnämning tack vare nöjda kursdeltagare under året.

Alla ekonomiska regler på ett och samma ställe

FAR Online är den kvalitetssäkrade databasen där du hittar de senaste lagändringarna och regelverken inom områden som redovisning, revision, skatt och finans.

 

 • Lag- och regelsamlingar
 • Tusentals uppslagsord i Rättseriens uppslagsverk
 • Bokföringsnämndens K-regelverk, allmänna råd och vägledningar