Medlemsföretagets riktlinjer, rutiner och kvalitetssäkring

Vi ger dig tips och råd vad du ska tänka på gällande medlemsföretaget riktlinjer, rutiner och kvalitetssäkring, Reko 210–225. Kursen vänder sig till redovisnings- och lönekonsulter och byråledare som vill fördjupa sig inom området.

  • Processen för att upprätta riktlinjerna
  • Rutiner och kvalitetssäkring
  • Hur kvalitetskontrollen kontrollerar medlemsföretagets riktlinjer och rutiner
  • Hur påverkar den nya kvalitetsstandarden mig som FAR medlem
Auktoriserad lönekonsult Auktoriserad redovisningskonsult Lönekonsult Redovisningskonsult

Kursbeskrivning

Kursen har nyligen genomförts och vi återkommer med ett nytt datum. 
Lämna dina uppgifter så skickar vi ett meddelande till dig när vi har ett datum på plats.

 
 

Hur påverkar den nya kvalitetsstandarden mig som FAR medlem?

Som medlemsföretag i FAR, ska det finnas riktlinjer och rutiner för verksamheten. I kursen går vi igenom processen för att upprätta riktlinjerna, rutinerna och kvalitetssäkring. Vi reder ut begreppen och tydliggör vad det är för skillnad på kvalitetssäkring och kvalitetskontroll. Kursen kommer även beröra hur kvalitetskontrollen kontrollerar medlemsföretagets riktlinjer och rutiner.

Kursen vänder sig till redovisnings- och lönekonsulter samt byråledare som vill ha en fördjupning i medlemsföretagets riktlinjer och rutiner samt Intern kvalitetssäkring av verksamheten och uppdragen.

Kursinnehåll

Kursen innehåller följande huvudområden:

  • Genomgång av Reko 210, 220 & 225
  • Praktisk genomgång att upprätta riktlinjer och rutiner
  • Riskanalys – vad innebär det för redovisnings- och lönetjänster
  • Praktisk genomgång vad som kan ingå i byråns kvalitetssäkring
  • Ny kvalitetsstandard hur påverkas den mig som FAR medlem

Lärare