Lönekonsultexamen

Du som vill få titeln Auktoriserad Lönekonsult FAR behöver genomföra ett examensprov med godkänt resultat. Examensprovet hålls vid två tillfällen per år, en gång på hösten och en gång på våren. 

Lönekonsult

Inför lönekonsultexamen

Att få titeln Auktoriserad Lönekonsult FAR ger en kvalitetsstämpel och en tydlig yrkesidentitet som professionell lönekonsult.

Efter godkänd ansökan om medlemskap i FAR skriver du examensprovet.

Hur går examen till?

Examensprovet genomförs på distans under max 6 timmar (10.00-16.00).

Provfrågor och svar lämnas i det webbaserade programmet DigiExam på din egna dator, se mer information nedan. Du har således tillgång till internet för informationssökning, så en portabel extraskärm kan vara bra att använda.  I övrigt får du använda de böcker och anteckningar du känner behov av. Det du inte får göra är att kommunicera via mejl, chatt eller ringa.

Redovisningskonsultexamen är uppdelad i två delar, totalt 80 poäng:

 • Delprov 1 - Allmänna konsultfrågor, totalt 40 poäng.
 • Delprov 2 - Praktikfall, totalt 40 poäng

För att bli godkänd måste du totalt ha 75% rätt, dvs uppnå minst 60 poäng.

Cirka två veckor innan examensprovet får du som har anmält dig till examen mer information.

Bra att veta

Innan du anmäler dig till provet ska du ha ansökt om medlemskap i FAR. Först när din ansökan är godkänd kan du anmäla dig till provet.

Du ska även ha gått en av FAR anordnad Rekokurs för att bli medlem i FAR och få titeln Auktoriserad Lönekonsult FAR. Rekokursen kan du gå via vårt webbinarium. Inför examen rekommenderas annars att gå Förberedelsekurs inför lönekonsultexamen, en tvådagarskurs som inkluderar Rekokursen.

Provtillfället på våren kan bli inställt om inte tillräckligt många anmält sig.

Lärare

Praktisk information

Du gör provet på din egen dator och du behöver ladda ner programmet DigiExam.

Säkerställ att du kan skriva provet digitalt från din dator i god tid före examen genom att starta DigiExam och använda kod till ett testprov: 88 85 67 427. 

Vid problem får du höra av dig till projektledaren.

FAR Online

 • Ekonomi

  250 kr

  / månad och användare

  För dig som jobbar med redovisning, ekonomitjänster och skatt. Innehåller lagar, FAR:s och BFN:s regler. Med möjlighet att välja till IFRS.

 • IFRS och Finans

  325 kr

  / månad och användare

  Djuplodande regelverk för finansmarknaden. Innehåller EU-rätt, svenska lagar, myndighetsregler och självreglering från exempelvis Aktiemarknadsnämnden och börserna.

 • Revision

  325 kr

  / månad och användare

  Revision är en paketlösning för FAR Online som är anpassat för dig som är revisor och behöver tillgång till lagar och regler inom revison, redovisning och skatt.

 • Total

  525 kr

  / månad och användare

  Allt vårt material. För dig som jobbar många olika sorters kunder/företag eller för dig som är revisor för noterade eller finansiella företag.