Lönekonsultexamen

Du som vill få titeln Auktoriserad Lönekonsult FAR behöver genomföra ett examensprov med godkänt resultat. Examensprovet hålls vid två tillfällen per år, en gång på hösten och en gång på våren. 

Lönekonsult

Inför lönekonsultexamen

Att få titeln Auktoriserad Lönekonsult FAR ger en kvalitetsstämpel och en tydlig yrkesidentitet som professionell lönekonsult.

Innan du anmäler dig till examen bör du ha införskaffat goda kunskaper som du har nytta av i din yrkesroll. Läs mer om vilka krav som ställs och hur du förbereder dig på sidan Auktorisation lönekonsult.

När du uppfyller kraven för auktorisation och känner dig redo att skriva examensprovet är du varmt välkommen att ansöka om ordinarie medlemskap i FAR. Så snart du fått din ansökan godkänd kan du anmäla dig till lönekonsultexamen. Medlemskapet i FAR startar när du får besked om att du har genomfört examensprovet med godkänt resultat.

Hur går examen till?

Examensprovet genomförs på distans under max 6 timmar (10.00-16.00).

Det webbaserade programmet DigiExam används för att läsa provfrågor och lämna svar, läs mer information nedan. Du har således tillgång till internet för informationssökning, så en extraskärm kan vara bra att använda. Extraskärmen är även bra för att läsa förutsättningar för praktikfallet. I övrigt får du använda de böcker och anteckningar du känner behov av. Det du inte får göra är att kommunicera, varken via mejl, chatt, telefon eller annat sätt.

Lönekonsultexamen är uppdelad i fyra delar:

Delprov 1 – Reko och konsultrollen

Delprov 2 - Kort fakta (1,X,2 frågor)

Delprov 3 - Allmän lönekunskap

Delprov 4 - Beräkningar

För att bli godkänd måste du totalt ha 75% rätt varav minst 50% rätt på respektive delprov.

Cirka två veckor innan examensprovet får du som har anmält dig till examen mer information. Mejl med Prov-ID och kontaktuppgifter till DigiExam (vid tekniska problem) och FAR får du vardagen innan examensprovet.

Bra att veta

Innan du anmäler dig till provet ska du ha ansökt om ordinarie medlemskap i FAR. Först när din ansökan är godkänd kan du anmäla dig till provet.

Du ska även ha gått en av FAR anordnad Rekokurs för att bli medlem i FAR och få titeln Auktoriserad Lönekonsult FAR. Du kan antingen gå Grundkurs i Reko, en tretimmarskurs du kan ta del av online, eller Förberedelsekurs inför lönekonsultexamen, en tvådagarskurs som inkluderar en Rekokurs.

Praktisk information

Du gör provet på din dator och du behöver ladda ner programmet DigiExam.

Säkerställ att du kan skriva provet digitalt från din dator i god tid före examen genom att starta DigiExam och använda Prov-ID 13 99 71 84 42 till ett testprov.

Vid problem får du höra av dig till projektledaren.