Ledarskapsutbildning för ekonomer

En utbildning som gör dig som ekonom ännu bättre i din formella chefsroll och som ledare. Ledarskapet börjar med dig själv och en förståelse för vad du gör, hur det påverkar andra och hur du bygger förtroende.

 • Personliga ledarskapet
 • Få tiden att räcka till
 • Chefsrollens utmaningar
 • Konsten att leda på distans
 • Delegering

 

Controller Ekonomichef/CFO Företagsekonom

Kursbeskrivning

Vi inleder med att skapa en förståelse för ditt eget ledarskap och ditt uppdrag. Du ökar din förmåga att kommunicera tydligt och övertygande på ett sätt som skapar motivation, engagemang och ökad förståelse för vad som ska göras, hur det ska gå till och vad som ska uppnås.

Forskning visar att ledarskapet blir allt viktigare för verksamhetens resultat. En ledares förståelse för perspektiven "Strategi-Kultur-Struktur" är avgörande för verksamhetens framgång och medarbetarnas engagemang och välmående.

Utbildningen är uppdelad på två tillfällen (3 dagar) som sträcker sig över ungefär en månad.

 • Våren 2021: 14–15 april + 20 maj

Du får en ökad förmåga att leda mer medvetet och viljestyrt, samtidigt som du utvecklar din egen systematik för ditt ledarskap. Som ledare kan du ha flera roller; chef, specialist och administratör. I denna ledarskapsutbildning för ekonomer får du en ökad förmåga för hur du ska agera i dessa roller utifrån vad verksamheten och dina medarbetare behöver.

Du ökar din förståelse för hur lönsamhet hänger ihop med medarbetarnas engagemang och välmående och hur du kan påverka det med ditt ledarskap, för att slutligen kunna tillämpa ett effektfullt ledarskap.

Vi tränar på de aktuella utmaningar du har. Du bygger din egen handlingsplan utifrån behoven hos dig och i din verksamhet. På så sätt kommer du att kunna omsätta programinnehållet till verksamhetsnytta.

Din vardag och dina utmaningar i kombination med vår samlade erfarenhet utgör grunden för hela programmet. Under programmet väljer du som deltagare en coach från din egen organisation i syfte att stötta dig i din utveckling.

Kursmål
Ledarskap börjar med dig själv och en förståelse för vad du gör, hur det påverkar andra och hur du bygger förtroende. Du får en ökad förmåga att leda mer medvetet och viljestyrt samtidigt som du utvecklar ditt struktur- och personburna ledarskap.

Sagt om kursen

Med kunskapen i ryggen kommer jag vara mer medveten och tänka/planera utifrån det vi lärt oss.

Kursinnehåll

Exempel på innehåll:

 • Personliga ledarskapet – få andra att lyckas
 • Att få tiden att räcka till – vad gör jag av tiden som finns till hands?
 • Chefsrollens utmaningar – egna och andras förväntningar
 • Öka tydligheten med effektiv och anpassad kommunikation
 • Samtalsverktyg för coaching och kommunikation
 • Engagemang och motivation hos medarbetare
 • Att leda individer utifrån deras vilja och förmåga
 • Konsten att leda på distans
 • Att delegera - vad det är och hur man gör

Programmet är uppdelat på två träningstillfällen som sträcker sig över ungefär en månad. Målet med utbildningen är att göra dig som ekonom ännu bättre i din formella chefsroll och som ledare. Ledarskapet börjar med dig själv och en förståelse för vad du gör, hur det påverkar andra och hur du bygger förtroende. 

 

Mindset

Utbildningen är ett samarbete mellan FAR och Mindset.

Sagt om kursen

Innehållsrik trots bara tre dagar. Inspirerande kursledare.

Lärare

Ledarskap för ekonomer

FAR Online

 • Ekonomi

  265 kr

  / månad och användare

  För dig som jobbar med redovisning, ekonomitjänster och skatt. Innehåller lagar, FAR:s och BFN:s regler. Med möjlighet att välja till IFRS.

 • IFRS och Finans

  345 kr

  / månad och användare

  Djuplodande regelverk för finansmarknaden. Innehåller EU-rätt, svenska lagar, myndighetsregler och självreglering från exempelvis Aktiemarknadsnämnden och börserna.

 • Revision

  345 kr

  / månad och användare

  Revision är en paketlösning för FAR Online som är anpassat för dig som är revisor och behöver tillgång till lagar och regler inom revison, redovisning och skatt.

 • Total

  560 kr

  / månad och användare

  Allt vårt material. För dig som jobbar många olika sorters kunder/företag eller för dig som är revisor för noterade eller finansiella företag.