Effektfullt ledarskap - fördjupning

Detta är en utbildning som gör dig som ekonom ännu bättre i din formella chefsroll och som ledare. Du ska som ledare skapa förutsättningar för dig själv och andra att lyckas. Förmågan att leda dig själv, andra och processer blir avgörande.

 • Personliga ledarskapet
 • Kommunikationsförmåga
 • Motivera
 • Leda utifrån förmåga och vilja
 • Effektiva team
 • Inkluderande ledarskap
Controller Ekonomichef/CFO Företagsekonom Redovisningsansvarig/chef

Kursbeskrivning

Forskning visar att ledarskapet blir allt viktigare för verksamhetens resultat. Det övergripande målet med utbildningen är att göra dig ännu bättre som ledare. Kursen är en fortsättning på Effektfullt Ledarskap men går också att välja som enskild kurs.

Ledarskapet börjar med dig själv, hur det påverkar andra, hur du bygger förtroende och vad som skapar engagemang samt ansvarstagande.

Utbildningen ökar din förmåga att leda medvetet (vad, varför) och viljestyrt (hur). Den här kursen har mer fokus på HUR. Du stärks som ledare utifrån vad verksamheten och dina medarbetare behöver, ökar förståelsen för hur detta hänger ihop och hur det går att påverka med ditt ledarskap. Målet är att stärka din förmåga att leda effektfullt.

Kursinnehåll

Vi inleder med en snabb repetition av ledarskapsverktygen från Effektfullt ledarskap. Sedan kommer du fördjupa dig i din förmåga att kommunicera tydligt och säkerställa att budskapet delas, m a o att ”kartbilden” delas. Steget blir då inte långt in i avsnittet om motivation och ansvar.

När du väl säkerställt det personbundna ledarskapet kommer du att stärka din förmåga att skapa framgångsrika team som jobbar mot gemensamma mål. Du får teamen att jobba effektfullt samtidigt som individerna i teamet mår bra, hållbart ur ett socialt och ekonomiskt perspektiv.

Delar av innehållet:

 • Kommunikationsverktyg
 • Mål – målnedbrytning från strategiska mål – verksamhetsmål – operativa mål till aktiviteter och rätt beteenden med timing. ”Att göra rätt saker på rätt sätt i rätt tid”
 • Motivation – skapa team med engagemang och ansvarstagande
 • Tillit – i ambition att bygga framgångsrika team
 • Attityd – hur bygga team med rätt attityd
 • Inkluderande ledarskap
 • Identifiera och hantera teamens olika faser

Bra att veta

Utbildningen sker under två utbildningsdagar och behandlar aktuella utmaningar i din roll som ledare. Du bygger din egen handlingsplan utifrån dina egna behov och din verksamhet, på så sätt omsätter du utbildningsinnehållet till verksamhetsnytta. Du skapar resultat/effekt på det värde du investerar i utbildningen – affärsmässighet.

För vem?

För dig som har gått kursen Effektfullt ledarskap samt för ekonomer som leder andra med eller utan personalansvar.

Lärare