Lönekonsultexamen

Du som vill få titeln Auktoriserad Lönekonsult FAR behöver genomföra ett examensprov med godkänt resultat. Examensprovet hålls vid två tillfällen per år, en gång på hösten och en gång på våren. 

Lönekonsult

Inför lönekonsultexamen

Att få titeln Auktoriserad Lönekonsult FAR ger en kvalitetsstämpel och en tydlig yrkesidentitet som professionell lönekonsult.

Efter godkänd ansökan om medlemskap i FAR skriver du examensprovet.

Hur går examen till?

Examensprovet genomförs på distans under max 6 timmar (10.00-16.00).

Provfrågor och svar lämnas i det webbaserade programmet DigiExam på din egna dator, se mer information nedan. Du har således tillgång till internet för informationssökning, så en extraskärm kan vara bra att använda. Extraskärmen är även bra för att läsa förutsättningar för praktikfallet. I övrigt får du använda de böcker och anteckningar du känner behov av. Det du inte får göra är att kommunicera, varken via mejl, chatt, telefon eller annat sätt.

Lönekonsultexamen är uppdelad i fyra delar:

Delprov 1 – Reko och konsultrollen

Delprov 2 - Kort fakta (1,X,2 frågor)

Delprov 3 - Allmän lönekunskap

Delprov 4 - Beräkningar

För att bli godkänd måste du totalt ha 75% rätt varav minst 50% rätt på respektive delprov.

Cirka två veckor innan examensprovet får du som har anmält dig till examen mer information. Mejl med Prov-ID och kontaktuppgifter till DigiExam (vid tekniska problem) och FAR får du vardagen innan examensprovet.

Bra att veta

Innan du anmäler dig till provet ska du ha ansökt om medlemskap i FAR. Först när din ansökan är godkänd kan du anmäla dig till provet.

Du ska även ha gått en av FAR anordnad Rekokurs* för att bli medlem i FAR och få titeln Auktoriserad Lönekonsult FAR. Inför examen rekommenderas annars att gå Förberedelsekurs inför lönekonsultexamen, en tvådagarskurs som inkluderar Rekokursen.

Provtillfället på våren kan bli inställt om inte tillräckligt många anmält sig.

*Reko grundkurs arbetas för närvarande om till en E-kurs. Mer information kommer våren 2023. Reko ingår i Förberedelsekursen.

Lärare

Praktisk information

Du gör provet på din egen dator och du behöver ladda ner programmet DigiExam.

Säkerställ att du kan skriva provet digitalt från din dator i god tid före examen genom att starta DigiExam och använda Prov-ID 13 53 15 75 22 till ett testprov.

Vid problem får du höra av dig till projektledaren.