Kvalificerade skattefrågor i aktiebolag

Reglerna för beskattning av aktiebolag ska aldrig styra hur en verksamhet struktureras, det affärsmässiga är alltid viktigast. Men det är ändå viktigt att veta vilka skatteeffekter som uppkommer vid olika transaktioner. Vad händer när vi etablerar verksamhet utomlands? Hur ska vi bäst avyttra en verksamhet? Under kursen går vi igenom bolagsbeskattning och vad som är viktigt att tänka på i olika situationer.

Auktoriserad redovisningskonsult Auktoriserad/godkänd revisor Ekonomichef/CFO Redovisningsansvarig/chef

Kursinnehåll

Fällor och möjligheter vid:

 • Omstrukturering inom koncerner
  • Underskott
  • Paketeringar
  • Underprisöverlåtelser
 • Förenkling av koncernstrukturer
  • Fusioner
  • Likvidationer
 • Finansiering av koncerner
  • Ränteavdrag
 • Skatteoptimering inom koncern
  • Utdelningar
  • Koncernbidrag
  • Koncernavdrag?
 • Att etablera sig utanför Sverige
  • Etableringsalternativ
  • Dotterbolag, filial, distansförsäljning?
  • Fast driftställe
  • CFC-beskattning

Lärare

FAR Online

 • Ekonomi

  265 kr

  / månad och användare

  För dig som jobbar med redovisning, ekonomitjänster och skatt. Innehåller lagar, FAR:s och BFN:s regler. Med möjlighet att välja till bl.a. IFRS och Fastighet.

 • IFRS och Finans

  345 kr

  / månad och användare

  Djuplodande regelverk för finansmarknaden. Innehåller EU-rätt, svenska lagar, myndighetsregler och självreglering från exempelvis Aktiemarknadsnämnden och börserna.

 • Revision

  345 kr

  / månad och användare

  Revision är anpassat för dig som är revisor och behöver tillgång till lagar och regler inom revison, redovisning och skatt. Paketet innehåller även FAR:s rekommendationer och uttalanden, BFN:s regelverk och RI:s avgöranden.

 • Total

  560 kr

  / månad och användare

  För dig som jobbar med många olika sorters kunder/företag eller för dig som är revisor för noterade eller finansiella företag, och vill ha tillgång till allt material i FAR Online.