Kvalificerade skattefrågor i aktiebolag

Reglerna för beskattning av aktiebolag ska aldrig styra hur en verksamhet struktureras, det affärsmässiga är alltid viktigast. Men det är ändå viktigt att veta vilka skatteeffekter som uppkommer vid olika transaktioner. Vad händer när vi etablerar verksamhet utomlands? Hur ska vi bäst avyttra en verksamhet? Under kursen går vi igenom bolagsbeskattning och vad som är viktigt att tänka på i olika situationer.

Auktoriserad redovisningskonsult Auktoriserad/godkänd revisor Ekonomichef/CFO Redovisningsansvarig/chef

Kursbeskrivning

För närvarande finns inget inplanerat kurstillfälle. Kontaka oss om du vill veta mer.

Under utbildningsdagarna tar vi bland annat upp skatteplanering på koncernnivå, både nationellt och internationellt.

Frågor i samband med köp och försäljning av verksamheter, både i form av aktier i bolag eller inkråm. Omstrukturering av koncerner, vad är möjligt och hur ska ett företag bäst struktureras? Hur ska finansieringen läggas upp, särskilt mot bakgrund av de avancerade reglerna om ränteavdragsbegränsningar? Vilka frågeställningar ställs bolaget inför i samband med etablering utanför Sverige? Vi kommer även att gå igenom sambandet mellan redovisning och beskattning samt frågor kring incitamentsprogram för anställda.

I relevanta fall kopplar vi ihop de skatterättsliga frågorna med hur redovisningen och deklarationen påverkas.

Efter kursen kommer du att ha en övergripande kunskap om hela bolagsbeskattningens område. Du kommer veta vilka relevanta frågeställningar som är viktiga i situationer som till exempel förvärv, försäljningar av bolag eller verksamhet, etablering utomlands och finansiering.

Kursen passar dig som arbetar som ekonomi- eller redovisningsansvarig i ett aktiebolag eller är rådgivare eller revisor. Kursen är lämplig både för de som arbetar med bolag som uteslutande har verksamhet i Sverige och de som har ett eller flera bolag utomlands.

Kursinnehåll

 • Avyttring eller förvärv av verksamhet
 • För-och nackdelar med inkråm och aktieförvärv/avyttringar
 • Etablering utomlands – bolag eller filial?
 • Finansiering av aktiebolag – får vi avdrag för räntekostnaden?
 • Möjligheter att utjämna skattebördan inom en koncern

Under kursen kommer vi gå igenom skattereglerna kopplade till praktiska situationer som är vanligt förekommande i bolagen.

Lärare

FAR Online

 • Ekonomi

  265 kr

  / månad och användare

  För dig som jobbar med redovisning, ekonomitjänster och skatt. Innehåller lagar, FAR:s och BFN:s regler. Med möjlighet att välja till IFRS.

 • IFRS och Finans

  345 kr

  / månad och användare

  Djuplodande regelverk för finansmarknaden. Innehåller EU-rätt, svenska lagar, myndighetsregler och självreglering från exempelvis Aktiemarknadsnämnden och börserna.

 • Revision

  345 kr

  / månad och användare

  Revision är en paketlösning för FAR Online som är anpassat för dig som är revisor och behöver tillgång till lagar och regler inom revison, redovisning och skatt.

 • Total

  560 kr

  / månad och användare

  Allt vårt material. För dig som jobbar många olika sorters kunder/företag eller för dig som är revisor för noterade eller finansiella företag.