Redo för allmän fastighetstaxering?

En allmän fastighetstaxering inträffar var sjätte år. Inför 2025, när det är dags igen, håller skatterådgivarna och parhästarna Ida Westgren och Ida Gabre Brånby en kurs i fastighetstaxering. De menar att många betalar för hög fastighetsskatt i onödan och att de i kursen vill ge verktyg och kunskap för att undvika sådana misstag.

De heter båda Ida, är skatterådgivare och tycker att få saker är så intressanta som fastighetstaxering. Ida Westgren och Ida Gabre Brånby är flitigt anlitade föreläsare inom fastighetsskatt och efter över 50 olika utbildningstillfällen har de fått insikt i vad fastighetsägare framför allt är intresserade av att lära sig. I september håller de, i FAR:s regi, två kurstillfällen om fastighetstaxering med anledning av den allmänna fastighetstaxeringen 2025.

Ida Westgren är skatterådgivare på TellusTax.

– Många kanske tycker att det låter torrt och tradigt, men fastighetstaxering är ett intressant och levande rättsområde. Det händer mycket i praxis och det är dessutom ett område där det finns utrymme för argumentation, säger Ida Westgren.

Under 2025 är det alltså dags för allmän fastighetstaxering som bland annat omfattar hyreshus, industrier och allmännyttig verksamhet såsom skolor och sjukhus. Under hösten skickas fastighetsdeklarationerna ut, och inför det erbjuder FAR en dagskurs som ger praktisk information om hur man som fastighetsägare ska upprätta deklarationen. Eftersom Skatteverket svänger i vissa frågor och då regler kan ha ändrats från tidigare är kursen aktuell även för den som upprättat den här typen av fastighetsdeklaration tidigare.

Ida Gabre Brånby är skatterådgivare på TellusTax.

– Att gå kursen blir ett sätt kunna kvalitetssäkra sig själv. Den ger konkret kunskap om regler och praxis och vår förhoppning är att den ska ge fastighetsägare självförtroende att upprätta deklarationen själva – utan att ta in en konsult, säger Ida Gabre Brånby.

Ida Westgren tar vid.

– Ett mindre fel eller en utebliven detalj kan få stora effekter på taxeringsvärdet och leda till för höga taxeringsvärden och det är sannolikt inget Skatteverket kommer att upplysa fastighetsägaren om. Men genom att få kunskap om det viktigaste som gäller för sin fastighet kan man komma långt och undvika onödiga misstag.

Berätta om några vanliga misstag som fastighetsägare gör i deklarationen!

– Ett exempel är att man anger felaktig hyra. Det är den hyran som gällde två år tidigare som ska uppges, och om man missar det och anger ett senare års nivå kan det med tanke på inflationen innebära att man felaktigt får en för hög taxering.

Ett annat exempel är området ”justering för säregna förhållanden”. Där kan det exempelvis handla om att man inte vet att man kan få en justering om det pågår stora ombyggnationer runt omkring fastigheten. Det kan också handla om att man hyr ut till hotell där hyran kan vara hög på grund av service och tjänster som hotellverksamheten är i behov av, men som inte höjer värdet på själva fastigheten.

Prenumerera på nyhetsbrev från FAR

  • Koll på regelverk
  • Inspiration
  • Utbildningstips
  • Inbjudningar till event och webbinarier