Kassaflödesanalys i praktiken

Efter den här dagen kommer du att ha de kunskaper som behövs för att självständigt upprätta en kassaflödesanalys i en juridisk person (aktiebolag). Under kursen beskrivs också hur en kassaflödesanalys kan tydas och hur den kan användas i företagets likviditetsplanering.

Auktoriserad redovisningskonsult Controller Ekonomichef/CFO Redovisningsansvarig/chef Redovisningskonsult Revisorsassistent

Kursbeskrivning

Kursens går grundligt igenom en metod för att manuellt upprätta en kassaflödesanalys i en juridisk enhet. Kursen baseras på reglerna i BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3), men går också igenom de skillnader som finns mellan K2 och K3. Det krävs ingen tidigare erfarenhet av att upprätta kassaflödesanalyser, men det förutsätts att deltagarna är förtrogna med att läsa och arbete med resultat- och balansräkningar. Kursen baseras på ett stort antal exempel och praktiska övningar som visar hur olika händelser ska behandlas i en kassaflödesanalys. Olika exempel är ned- och uppskrivningar, avbetalningsköp, realiserade och orealiserade kursdifferenser, betald skatt, avsättningar, fondemissioner m.m.

Kursen ger också en introduktion till hur en kassaflödesanalys kan analyseras, vad som är viktig information i en kassaflödesanalys och hur den kan vara ett hjälpmedel i företagets likviditetsplanering.

Kursinnehåll

  • Lagar och regler avseende kassaflödesanalyser
  • Hur man upprättar en kassaflödesanalys för en juridisk enhet
  • Användningsområden för kassaflödesanalys

Lärare

Online