Kassaflödesanalys - fördjupning

Fördjupning i svårare justeringar och kassaflödesanalys för koncerner – onlinekurs.

Auktoriserad redovisningskonsult Auktoriserad/godkänd revisor Företagsekonom Redovisningskonsult

Kursbeskrivning

Kassaflödesanalys kan i sin enklaste form vara relativt enkelt att upprätta och granska men en korrekt upprättad analys kräver djupare kunskaper och förståelse. I denna onlinekurs får du en repetition av den grundläggande teoretiska kunskapen och en fördjupning kring de svårare justeringsposterna och kassaflödesanalys för koncerner. 

Den här onlinekursen passar bra för dig som kan grunderna i kassaflödesanalys och som kommer arbeta med mer komplexa analyser, behöver fördjupning i svårare justeringar eller behöver repetera din kunskap i kassaflödesanalys för koncerner.

Kursen innehåller föreläsningar, övningsuppgifter och tydliga exempel på tillämpning. Mellan föreläsningarna ges möjlighet till att testa dina kunskaper. Kursen avslutas med ett sluttest som säkerställer att du har tillgodogjort dig de mest väsentliga delarna.

Erbjudande: Vid köp av både grundkursen och fördjupningskursen lämnas 500 kr rabatt. Kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Kursinnehåll

Grundläggande om kassaflödesanalyser

 • Vilka som ska upprätta och presentera kassaflödesanalys
 • Skillnad mellan K3 och IFRS
 • Hantering av kassaflödesanalys i K2
 • Regelverk för tillämpning av kassaflödesanalys
 • Utformning 

Specifika justeringsposter

 • Realiserade och orealiserade kursdifferenser
 • Uppskjuten skatt
 • Upplupet anskaffningsvärde
 • Leverantörsskulder som avser investeringar
 • Factoring
 • Koncernbidrag​
 • Transaktioner mellan koncernföretag​
 • Förvärv av dotterföretag i en koncernredovisning​
 • Omräkningsdifferenser​
 • Finansiell leasing

Diverse övriga frågor 

 • Direkt och indirekt metod 
 • Brutto- och nettoredovisning i investerings- och finansieringsverksamheten 
 • Definitionen av likvida medel 
 • Noter och andra upplysningar 
 • Kassaflöde enligt K2 – skillnader mot K3 

Bra att veta

Denna kurs vänder sig till dig som är redovisningskonsult, medarbetare på en ekonomiavdelning eller revisor och som kan grunderna i kassaflödesanalys men som behöver fördjupning.

Förkunskaper

Vi rekommenderar att du har gått onlinekursen Kassaflödesanalys- grund eller den lärarledda kursen Kassaflödesanalys i praktiken eller har motsvarande erfarenhet. 

FAR har två onlinekurser om kassaflödesanalyser, en grunläggande kurs och den här fördjupningskursen. Kurserna kan genomföras tillsammans eller som separata kurser oberoende av varandra.

Mer om kursen

Lärare: Johan Månsson, redovisningsspecialist.

Praktisk information

Så här kommer du igång

 • Starta onlinekursen via Mina Sidor
 • Kursen är ca 120 minuter
 • Du kan enkelt repetera avsnitt
 • Kurskompendium finns för utskrift (pdf)
 • Du har tillgång till kursen/filmen i 12 månader

Rekommenderade webbläsare

 • Edge
 • Firefox
 • Google Chrome
 • Internet Explorer 11
 • Safari

Uppkoppling

 • 2Mbit/sek

Onlinekursen ingår i FAR:s Utbildningspaket online.

Utbildningspaketet innehåller allt från kortare nyhetsuppdateringar till fördjupande kurser i många olika ämnen.

Läs mer

FAR Online

 • Ekonomi

  265 kr

  / månad och användare

  För dig som jobbar med redovisning, ekonomitjänster och skatt. Innehåller lagar, FAR:s och BFN:s regler. Med möjlighet att välja till bl.a. IFRS och Fastighet.

 • IFRS och Finans

  345 kr

  / månad och användare

  Djuplodande regelverk för finansmarknaden. Innehåller EU-rätt, svenska lagar, myndighetsregler och självreglering från exempelvis Aktiemarknadsnämnden och börserna.

 • Revision

  345 kr

  / månad och användare

  Revision är anpassat för dig som är revisor och behöver tillgång till lagar och regler inom revison, redovisning och skatt. Paketet innehåller även FAR:s rekommendationer och uttalanden, BFN:s regelverk och RI:s avgöranden.

 • Total

  560 kr

  / månad och användare

  För dig som jobbar med många olika sorters kunder/företag eller för dig som är revisor för noterade eller finansiella företag, och vill ha tillgång till allt material i FAR Online.