Anti-korruption 2023

 • Repetera din kunskap och förståelse för anti-korruption
 • Fördjupande kring vad som är aktuellt just nu
 • Kunskapstest som säkerställer att årlig utbildning har genomförts
Auktoriserad redovisningskonsult Auktoriserad/godkänd revisor Lönekonsult Redovisningskonsult Revisorsassistent

Kursbeskrivning

I denna kurs ges en uppdatering kring situationer som du som revisor eller redovisningskonsult kan ställas inför. Du får en repetition kring vad korruption är, konsekvenser och hur du kan identifiera samt hantera dessa situationer.

Kursen går igenom vad som krävs för att agera lagligt enligt lagar och regler, hur du agerar etiskt enligt etikkoden samt hur du bör resonera om det är försvarbart. Det ingår också ett avsnitt med aktuella frågor och tips. 

Avslutningen är ett test som säkerställer att du har tillgodogjort dig kunskap inom anti-korruption i din roll som revisor, redovisningskonsult eller rådgivare. Genom kursen har du genomfört årlig utbildning inom området.

Kursinnehåll

Kursen innehåller föreläsningar, övningsuppgifter och tydliga exempel på tillämpning. Mellan föreläsningarna ges möjlighet att testa dina kunskaper och avslutande sluttest säkerställer att du har tillgodogjort dig de mest väsentliga delarna.

 • Förståelse för korruptionen i samhället
 • Typfall där mutor förekommer
 • Revisorns roll utifrån revisionen
 • Etikkoden
 • Institutet mot mutors branschpraxis – kod mot korruption i näringslivet
 • Dilemman kring måttfullhet, gränser för gästfrihet, förmånliga villkor, mingel, väntjänst, m.m.
 • Varningsflaggor att beakta
 • Byråns ansvar och vad byrån bör göra kring ställningstagande, riskanalys, interna regler, kommunikation och utbildning samt visselblåsning och uppföljning.
 • Aktuella frågor inom anti-korruption

Bra att veta

Denna utbildning är en repetition och fördjupning kring anti-korruption och riktar sig till revisions- och redovisningsbranschen. För nya medarbetare i branschen rekommenderas kursen Anti-korruption grund.

Ingår i Utbildningspaket online
Kursen ingår i vårt Utbildningspaket online, ett paket som innehåller allt från kortare nyhetsuppdateringar till fördjupande kurser inom redovisning, revision, skatte- och momsfrågor. Se pris och aktuellt innehåll här.

Lärare

Kursen är framtagen av FAR tillsammans med experter inom området.

Praktisk information

Så här kommer du igång

 • Starta onlinekursen via Mina Sidor
 • Kursen är ca 60 minuter
 • Du kan enkelt repetera avsnitt
 • Kursmaterial i pdf finns för utvalda kurser
 • Du har tillgång till kursen/filmen i 12 månader

Rekommenderade webbläsare

 • Edge
 • Firefox
 • Google Chrome
 • Internet Explorer 11
 • Safari

Uppkoppling

 • 2Mbit/sek

Onlinekursen ingår i FAR:s Utbildningspaket online

I Utbildningspaket online ingår allt från kortare nyhetsuppdateringar till fördjupande kurser. Paketet är speciellt anpassat för dig som arbetar med redovisnings-, revisions-, skatte- och momsfrågor.