Handlingsplan för byråledare

Uppföljningsdag för tidigare deltagare.

Kursbeskrivning

Detta är en uppföljningsdag för alla som deltagit vid utbildningen Handlingsplan för byråledare.

Dagen leds av Jonas Hedin, Mindset och fokuserar på uppföljning och erfarenhetsutbyte.

Lärare