Nyhet

Sustainability Symposium

Sustainability Symposium ger dig som ansvarar för företagets hållbarhetsredovisning all tillgänglig och relevant information om standarder och praxis för de krav som ställs på dig och ditt företag för att kunna ta fram en reviderbar rapport av hög kvalitet.

  • Förstahandsinformation från standardsättarna ISSB och EFRAG
  • Föredrag från Sveriges främsta experter inom hållbarhetsrapportering
  • Praktiska erfarenheter från välkända företag
  • Ett stort antal kollegor att utbyta idéer och erfarenheter med
Auktoriserad redovisningskonsult Auktoriserad/godkänd revisor Controller Ekonomichef/CFO Redovisningsansvarig/chef

Kursbeskrivning

CSRD-direktivet trädde i kraft 2023 och just nu arbetar medlemsländerna med att införliva CSRD i respektive lands lagstiftning. Direktivet innebär att kraven på hållbarhetsredovisning blir betydligt mer omfattande och förändras i grunden.

Hållbarhetsinformationen ska lämnas som en del av årsredovisningens förvaltningsberättelse. Informationen ska granskas av företagets revisor, eller av en annan extern granskare. Med CSRD införs också europeiska standarder för hållbarhetsrapportering, ESRS. En infasning av rapporteringskraven tillämpas, där sk EU PIE bolag med fler än 500 anställda är först ut och ska rapportera första gången för räkenskapsåret 2024.

Även om flera av de företag som berörs av CSRD redan idag upprättar hållbarhetsrapporter så ökar kraven på dess omfattning väsentligt med upplysningskraven i ESRS. För att hålla hög kvalitet i rapporteringen krävs samarbete inom hela organisationen där förutom hållbarhetsavdelningen även CFO och den finansiella organisationen har en nyckelroll. Det är därför viktigt att redan nu börja förbereda organisationen i vad det nya direktivet kommer att innebära.

Kursinnehåll

  • Statusrapport och bakgrund till EU:s översyn av kraven på hållbarhetsrapportering
  • Det dubbla väsentlighetsperspektivet
  • Klimatarbete och rapportering: Praktiska erfarenheter av arbetet med att ta fram en rapport av hög kvalité
  • Rapportering av hållbarhetsfrågor i värdekedjan: Hur långt sträcker sig ansvaret?
  • Connectivity: sambandet mellan finansiell och icke-finansiell rapportering

Ordförande för konferensen är Fredrik Walméus. Fredrik är Partner på Deloitte där han ansvarar för Deloittes IFRS Centre of Excellence i Stockholm och arbetar med rådgivning inom finansiell rapportering, IFRS och hållbarhetsrapportering. Fredrik är även verkställande ledamot i Rådet för Finansiell Rapportering och styrelseledamot i EFRAG.