Hållbarhet i verksamhetsstyrningen

 • Aktuella trender i rapportering och styrning av hållbarhet
 • Att gå från hållbarhetsrapportering till hållbarhetsstyrning
 • Ekonomens roll i hållbarhetsstyrningen
 • Att utveckla styrsystem och styrprocesser
Controller Ekonomichef/CFO Företagsekonom Redovisningsansvarig/chef

Kursbeskrivning

Uppföljning av hållbarhetsarbete är något som organisationer sedan länge ägnar sig åt, bland annat genom publicering av hållbarhetsrapporter. Trots det är hållbarhetsaspekter till stora delar frånvarande i organisationers interna verksamhetsstyrning.  För att åstadkomma en hållbarhetsorienterad verksamhetsstyrning måste ekonomer av olika slag involveras i den stegvisa förvandlingen av organisationens system och processer. Det kräver i sin tur nyfikna och kreativa ekonomer som i samverkan med andra delar av verksamheten skapar nya rutiner och målsättningar, finansiella såväl som icke-finansiella. 

Syftet med denna kurs är att förmedla de senaste trenderna och utmaningarna gällande styrning och uppföljning för olika typer av hållbarhet inom organisationer. Baserat på aktuell forskning och exempel från olika organisationer ges nya perspektiv på bl.a. planering, budgetering, kalkylering och nyckeltalsanvändning.

Målsättningen för kursen är att:

 • Ge deltagarna nya insikter i problematiken och utmaningarna vad gäller att koppla hållbarhetsagendan till den interna verksamhetsstyrningen
 • Möjliggöra initiativ och förändringar inom den egna organisationen och av den egna rollen

Detta får du med dig efter kursen

 • Förståelse för hållbar utveckling utifrån globala ramverk och politiska processer
 • Aktuella trender i rapportering och styrning av hållbarhet
 • Att gå från hållbarhetsrapportering till hållbarhetsstyrning
 • Ekonomens roll i hållbarhetsstyrningen
 • Nyckeltal för hållbarhet och hållbart nyckeltalande
 • Utveckling av din organisations verksamhetsstyrning

Kursinnehåll

Dag 1: Hållbar utveckling och verksamhetsstyrning

 • Verksamhetsstyrning och ekonomens roll
 • Hållbar utveckling, historiska utgångspunkter, ramverk och politiska processer
 • Organisationen och hållbar utveckling
 • Hållbarhet i organisationens styrprocesser och styrsystem
 • Introduktion analysuppgift hållbarhetsstyrning

Del 2: Hållbarhetsrapportering och verksamhetsstyrning

 • Diskussion av analysuppgift, hållbarhetsstyrning i din organisation
 • Hållbarhetsrapporter och verksamhetsstyrning
 • En verksamhetsstyrning för hållbar utveckling

Lärare