INGÅR I UTBILDNINGSPAKET ONLINE

Hållbarhetsredovisning och översiktlig granskning

Öka din kunskap hur du som revisor ska hantera översiktlig granskning av hållbarhetsredovisningar. Kursen utgår från ett exempelföretag som upprättar hållbarhetsredovisning enligt GRI och att granskning sker enligt RevR 6, ISAE 3000 och EER.

 • Öka din kunskap om hållbarhetsredovisning och översiktlig granskning
 • Få en förståelse för de olika momenten i granskningen
 • Praktiska exempel på hur du utför revisionen
Auktoriserad/godkänd revisor Redovisningsekonom

Kursbeskrivning

Genom denna onlinekurs ökar du din kunskap om hur du som revisor ska hantera översiktlig granskning av hållbarhetsredovisningar. Kursen utgår från ett exempelföretag som upprättar hållbarhetsredovisning enligt GRI och att granskning sker enligt RevR 6, ISAE 3000 och EER. I kursen får du inledningsvis en kort introduktion till hållbarhetsredovisning och översiktlig granskning. Därefter får du en genomgång av de olika momenten som behöver genomföras vid den översiktliga granskningen. Utifrån exempelföretaget får du förståelse för vad som förväntas av dig som revisor samt praktiska exempel på hur du bör gå till väga vid de olika momenten.

Kursinnehåll

Kursen innehåller föreläsningar, övningsuppgifter och tydliga exempel på tillämpning. Mellan föreläsningarna ges möjlighet till att testa dina kunskaper. Kursen avslutas med ett sluttest som säkerställer att du har tillgodogjort dig de mest väsentliga delarna.

 • Skillnader mellan hålbarhetsupplysningar, hållbarhetsrapport och hållbarhetsredovisning
 • Förutsättningar för upprättande av hållbarhetsrapport
 • Definition av översiktlig granskning
 • Granskning enligt RevR 6
 • Förutsättningar för bestyrkandeuppdrag
 • Grunderna i GRI
 • Planering och utförande av översiktlig granskning av hållbarhetsredovisning
 • Inhämtande av förståelse
 • Riskbedömning
 • Väsentlighet
 • Exempel på granskning och inhämtande av revisionsbevis
 • Rapportering enligt RevR 6 och ISAE 3000
 • Annan rapportering

Bra att veta

Ingår i Utbildningspaket online
Kursen ingår i vårt Utbildningspaket online, ett paket som innehåller allt från kortare nyhetsuppdateringar till fördjupande kurser inom redovisning, revision, skatte- och momsfrågor. Se pris och aktuellt innehåll här.

Lärare

Kursen är framtagen av FAR tillsammans med experter inom området.

Onlinekursen ingår i FAR:s Utbildningspaket online

I Utbildningspaket online ingår allt från kortare nyhetsuppdateringar till fördjupande kurser. Paketet är speciellt anpassat för dig som arbetar med redovisnings-, revisions-, skatte- och momsfrågor.