Grundläggande moms

Kursen ger dig grundläggande kunskap inom moms för att du ska kunna hantera underlag för moms men också för att du ska få en förståelse och kunna vara uppmärksam på alla de regler och undantag som finns.

Ekonomiassistent Redovisningskonsult Revisorsassistent

Kursbeskrivning

Moms är ett komplicerat område och som de flesta måste behärska redan i början av karriären. Oavsett om du är redovisningsassistent eller revisor har du en roll där du behöver ta ställning till hur olika transaktioner ska hanteras ur ett momsperspektiv. Genom att förebygga och upptäcka fel i momsredovisningen kan företaget och kunderna undvika rättelser och eventuella skattetillägg. Det är därför viktigt att redan under din första tid i din roll som revisor och redovisningsassistent kunna identifiera fel både som upprättare och som granskare. 

Kursen ger dig tillräckliga kunskaper för att kunna känna dig trygg med att fånga upp de vanligast förekommande svårigheter inom

 • Svensk moms
 • EU-moms
 • Moms i internationell handel

Kursen utgår från grunderna i moms och tar dig hela vägen till de mer komplicerade frågorna vid EU- och internationell handel. Genom kursen får du tydliga förklaringar av de olika områdena och samtidigt öva på de områden som du kan förväntas hantera i din roll.

Genom övningar och kunskapskontroller säkerställs att du har grundläggande kunskaper inom momsområdet när du har avslutat kursen. 

Kursinnehåll

Grunderna i moms

 • Skattskyldighet
 • Omsättning
 • Skattepliktiga varor och tjänster
 • Beskattningsbar person
 • Omsättning inom landet

Beskattningsunderlaget

 • Skattesatser
 • En eller flera momssatser
 • Utlägg

Avdragsrätt

 • Begränsningar
 • Avdrag för personbil och lätt lastbil
 • Leasing och hyra av personbil
 • Köpt eller hyrd bostad
 • Representation
 • Blandad verksamhet

Redovisning av moms

 • Tidpunkt för redovisning
 • Utgående moms
 • Ingående moms
 • Styrkande av avdragsrätt
 • Förenklad, kredit och självfaktura

Handel utanför Sverige

 • Försäljning inom EU med varor och tjänster
 • Inköp inom EU
 • Export av varor och försäljning av tjänster utanför EU
 • Inköp utanför EU
 • Återbetalning av utländsk moms

Mer om kursen

 

Lärare

Praktisk information

 • Du startar onlinekursen via Mina Sidor
 • Kursen är cirka 120 minuter
 • Du kan enkelt repetera avsnitt
 • Kursmaterial i pdf finns för utvalda kurser
 • Du har tillgång till kursen/filmen i tolv månader

FAR Online paket

 • Ekonomi – grundläggande redovisnings- och skatteregler

  325 kr

  / månad och användare

  För dig som jobbar med redovisning, ekonomi och skatt. Hela Rättserien ingår.

 • IFRS och Finans – djuplodande regelverk för finansmarknaden

  415 kr

  / månad och användare

  För dig som jobbar på företag som redovisar enligt IFRS och för dig inom finanssektorn.

 • Revision – lagar och regler inom revison, redovisning och skatt

  415 kr

  / månad och användare

  För dig som behöver tillgång till lagar och regler inom revison, redovisning och skatt.

 • Total – allt material i FAR Online, såväl svenska lagar och regler som EU-rätt

  660 kr

  / månad och användare

  För dig som jobbar med många olika sorters kunder/företag eller för dig som är revisor för noterade eller finansiella företag, och vill ha tillgång till allt material i FAR Online, inklusive Skattenytt.

Mer om FAR Online