INGÅR I UTBILDNINGSPAKET ONLINE

Förvaltningsrevision

Öka din kunskap om hur du genomför förvaltningsrevision och vad du särskilt bör tänka på.

 • Öka din kunskap inom förvaltningsrevision 
 • Hur kan förvaltningsrevision genomföras effektivt med hög kvalitet 
 • Öka din kunskap om granskning av skatter och avgifter
Auktoriserad/godkänd revisor Revisorsassistent

Kursbeskrivning

Genom denna onlinekurs ökar du din kunskap om hur du genomför en förvaltningsrevision med hög kvalitet och hög effektivitet. Kursen passar dig som arbetar som revisor och som arbetar med förvaltningsrevision oavsett om du arbetar med mindre eller större företag. I kursen utvecklar du din kunskap om vilka faktorer du ska ta ställning till vid bedömningen av ansvarsfrihet. I kursen får du en repetition om vilka regelverk som reglerar förvaltningsrevisionen och vad som ska rapporteras men också olika anmärkning med fokus på bedömningar kring skatter och avgifter.

Kursinnehåll

Kursen innehåller föreläsningar, övningsuppgifter och tydliga exempel på tillämpning. Mellan föreläsningarna ges möjlighet till att testa dina kunskaper. Kursen avslutas med ett sluttest som säkerställer att du har tillgodogjort dig de mest väsentliga delarna. 

 • Revisorns uppgift enligt aktiebolagslagen 
 • Grund för anmärkning 
 • Utgångspunkter för granskningens utförande 
 • ISA som berör förvaltningsrevisionen 
 • RevR 209 
 • Ansvarsfrihet enligt Aktiebolagslagen 
 • Skadeståndsansvar 
 • Revisionsberättelsens utformning med avseende på uttalanden enligt lagar och andra författningar 
 • Granskning av skatter och avgifter 
 • Saker att tänka på 

Bra att veta

Kursen ingår i vårt Utbildningspaket online, ett paket som innehåller allt från kortare nyhetsuppdateringar till fördjupande kurser inom redovisning, revision, skatte- och momsfrågor. Se pris och aktuellt innehåll här

Lärare

Kursen är framtagen av FAR tillsammans med experter inom området.

Praktisk information

 • Du startar onlinekursen via Mina Sidor
 • Kursen är cirka 60 minuter
 • Du kan enkelt repetera avsnitt
 • Kursmaterial i pdf finns för utvalda kurser
 • Du har tillgång till kursen/filmen i 12 månader

Onlinekursen ingår i FAR:s Utbildningspaket online

I Utbildningspaket online ingår allt från kortare nyhetsuppdateringar till fördjupande kurser. Paketet är speciellt anpassat för dig som arbetar med redovisnings-, revisions-, skatte- och momsfrågor.