Finansekonomen

Det här är en längre distansutbildning som syftar till att du ska utveckla dina kunskaper om finansiering, budgetering och investering. Du lär dig hur effektivt budgetarbete kan vara ett värdefullt planerings- och styrmedel, både för resultat och likviditet. 

Företagsekonom

Kursbeskrivning

Den här kursen ger dig insyn i hur kapitalanvändning och kapitalanskaffning påverkar företagets lönsamhet och hur finansieringskällor kan kombineras. 

Kursinnehåll

Budgetering i praktiken

 • Budgetens syften
 • Budgetens uppbyggnad
 • Delbudgetar
 • Resultatbudget
 • Likviditetsbudget
 • Praktiska övningar

Effektiv finansiering

 • Kapitalanskaffning
 • Kapitalanvändning
 • Kapitalbindning
 • Kapitalrationalisering
 • Finansiella nyckeltal
 • Praktiska övningar

Investering och lönsamhet

 • Betalningsströmmar
 • Investeringsbeslut
 • Investeringskalkyler
 • Penningvärde och inflation
 • Skattekonsekvenser
 • Praktiska övningar

Du erhåller också teoretisk och praktisk förståelse för när olika investeringskalkyler kan vara viktiga hjälpmedel vid beslutsfattandet.

Bra att veta

Den här kursen riktar sig till personer i företag och offentlig förvaltning med ekonomiskt ansvar som vill höja sin kunskapsnivå. Ekonomer i företag som vill utvecklas för att ta sig an kvalificerade controlleruppgifter. Ekonomer och handläggare i offentlig förvaltning som vill öka användandet av kalkyler och budgeter som beslutsunderlag.

Förkunskaper

Kursen kräver genomgången gymnasieutbildning eller motsvarande utbildningsnivå. Praktisk erfarenhet av arbete med ekonomiska planering och uppföljning underlättar studierna.

Kursomfattning

Ca 2–3 veckor. Den tid du har på dig att slutföra utbildningen är sex månader och du bestämmer själv i vilken takt du vill studera.

Frågor och svar

Distanskurs med xpectum

Så här går det till att läsa en distanskurs

Läs mer om hur du genomför en distanskurs

Gör gärna ett kunskapstest för att veta om kursen är på rätt nivå för dig.

Media

Du kommunicerar med din handledare via en internetbaserad studiesida. Där hittar du aktuell information om dina studieresultat och du kan på ett överskådligt sätt få en bild av din studieprofil. I kursen ingår interaktivt kursmaterial samt fakta- och övningshäfte som pdf.

Inlämningsuppgifter

Tre inlämningsuppgifter som rättas av handledaren. För att få godkänt på kursen och erhålla kursintyg måste dessa vara godkända.

Webbtentamen och stödfunktioner

Genom hela kursen har du personligt handledarstöd via mejl och du får mejlsupport via din handledare.
Kursen avslutas med en webbtentamen. Du får ett intyg när ditt resultat är godkänt.

Systemkrav

Dator: PC med Windows eller Mac med macOS. Minst 1.0 GHz processor. Bredband, minst 0,5 Mbit rekommenderas. Rekommenderad skärmupplösning på dator är minst 1280 x 768 bildpunkter.

Mobiltelefon och läsplatta: iPad version 1 eller senare med iOS 5 eller högre, iPhone 5S eller senare med iOS 5 eller högre och Android på mobil eller läsplatta med KitKat eller senare.

Webbläsare som stöds

Google Chrome 14 eller högre på Windows, OS X och Android
Mozilla Firefox 7 eller högre på Windows eller OS X
Safari 5 eller högre på Windows eller OS X samt iOS Safari på iPhone/iPad
Internet Explorer 9 eller högre på Windows 7, Windows 8 eller högre
Microsoft Edge på Windows 10 eller högre.

FAR Online

 • Ekonomi

  265 kr

  / månad och användare

  För dig som jobbar med redovisning, ekonomitjänster och skatt. Innehåller lagar, FAR:s och BFN:s regler. Med möjlighet att välja till IFRS.

 • IFRS och Finans

  345 kr

  / månad och användare

  Djuplodande regelverk för finansmarknaden. Innehåller EU-rätt, svenska lagar, myndighetsregler och självreglering från exempelvis Aktiemarknadsnämnden och börserna.

 • Revision

  345 kr

  / månad och användare

  Revision är en paketlösning för FAR Online som är anpassat för dig som är revisor och behöver tillgång till lagar och regler inom revison, redovisning och skatt.

 • Total

  560 kr

  / månad och användare

  Allt vårt material. För dig som jobbar många olika sorters kunder/företag eller för dig som är revisor för noterade eller finansiella företag.

Mer om FAR Online