Fastighetsdagen

En utbildningsdag för dig som jobbar med/i företag inom bygg- och fastighetsbranschen. Du blir uppdaterad om det senaste inom skatt, moms och redovisning för fastighetsbranschen. Du får också träffa de främsta experterna och får svar på dina frågor.

 • Nya lagförslag och ställningstaganden
 • Lyssna till experter
 • Tolkningar av rättsfall
 • Kommande nyheter
Auktoriserad redovisningskonsult Auktoriserad/godkänd revisor Controller Ekonomichef/CFO Redovisningsansvarig/chef Redovisningskonsult Revisorsassistent Skatterådgivare/konsult

Kursbeskrivning

Skattereglerna som påverkar fastighetsaffärer är många och förändras ständigt. Målsättningen med Fastighetsdagen är att ge dig det senaste inom tillämpningen av skatte-, moms och redovisningsfrågor relaterade till bygg- och fastighetsbranschen. Du får också en genomgång av rådande trender på fastighetsmarknaden.

Under dagen fokuserar våra specialister främst på inkomstskatt, moms och fastighetstransaktioner där vi bland annat går igenom nya regler, aktuella rättsfall och föreslagna lagändringar. Kursen innehåller även det senaste inom redovisning enligt såväl K2, K3 som IFRS och som berör bygg- och fastighetsbranschen. Vi tittar även närmare på trender och tendenser på transaktionsmarknaden för fastigheter.

Fastighetsdagen passar dig som kommer i kontakt med frågor relaterade till skatt och fastigheter i den löpande verksamheten eller jobbar med strategiska frågor kring fastighetsförvärv, och som behöver hålla dig uppdaterad om det senaste inom skatt, moms och redovisning.

Kursen leds av de främsta experterna inom tolkningen av de regelverk som berör fastigheter. Under kursen får du möjlighet att ställa frågor till våra experter, oavsett om du är på plats eller deltar online.

sagt om kursen

Samspelet, och nivån på frågeställningarna som togs upp var precis vad jag hoppades på. Mycket kunniga föreläsare!

Program 2022

Följande områden kommer särskilt att beröras under dagen.

 • Goda råd avseende val av regelverk K2,K3 eller K4(IFRS).
 • Skatteverket föreslår nya förenklade regler för frivillig skattskyldighet och moms på hyror fr.o.m. 2023-07-01 - vad innebär dess och kommer de att genomföras?
 • Allt som gäller momsredovisningen för en fastighetsägares leveranser av el, gas, vatten och värme samt för laddstolpar i garage.
 • Moms för installation av solceller.
 • Nya intressanta rättsfall om jämkning av moms för fastighetsföretag.
 • Hårdare syn på samfällighetsföreningars momsplikt.
 • Nyheter, domar och ställningstaganden från Skatteverket
 • Vad händer med ränteavdragen; en utredning har tillsatts för att utvärdera nuvarande regler samt hur kan det nya förslaget från EU-kommissionen avseende avdrag för ökning av eget kapital påverka de svenska reglerna?
 • Klassificering av tillgångar. Vi diskuterar allokering mellan byggnad och byggnadsinventarier, särskilt viktigt i år då skattereduktion för investering i inventarier ska yrkas.
 • Fastighetstaxering, vad ska man särskilt tänka på inför höstens allmänna fastighetstaxering av lantbruksfastigheter.

Observera att programmet gäller för 2022 års dag och kommer att uppdateras inför 2023.

Inspelning ingår

Fastighetsdagen spelas in och inom tre veckor får alla deltagare tillgång till inspelningen genom att logga in på "Mina utbildningar". Inspelningen finns att se i 3 månader.

Lärare

Online

Praktisk information

Under sändningen kan du ställa frågor och få svar från lärarna i realtid.

Det enda du behöver är uppkoppling mot internet och en dator eller surfplatta. Du kan testa här att tekniken funkar för dig.

Vi mejlar inloggningsuppgifter och kursdokumentationen till dig 24 timmar innan start. Du behöver en uppkoppling på minst 2 Mbit/sek.

Nyhetsdagen spelas in och alla deltagare får tillgång till inspelningen senast inom tre veckor. Inspelningen finns att se i 3 månader och du når den via Mina utbildningar.

Onlinetillfället av nyhetsdagen ingår i FAR:s Utbildningspaket online

I Utbildningspaket online ingår allt från kortare nyhetsuppdateringar till fördjupande kurser. Paketet är speciellt anpassat för dig som arbetar med redovisnings-, revisions-, skatte- och momsfrågor.