Fastighetsdagen - version för vidareutbildningstimmar

En utbildningsdag för dig som jobbar med/i företag inom bygg- och fastighetsbranschen. Du blir uppdaterad om det senaste inom skatt, moms och redovisning för fastighetsbranschen. Du får också träffa de främsta experterna och får svar på dina frågor.

 • Nya lagförslag och ställningstaganden
 • Lyssna till experter
 • Tolkningar av rättsfall
 • Kommande nyheter

Kursbeskrivning

Skattereglerna som påverkar fastighetsaffärer är många och förändras ständigt. Målsättningen med Fastighetsdagen är att ge dig det senaste inom tillämpningen av skatte-, moms och redovisningsfrågor relaterade till bygg- och fastighetsbranschen. Du får också en genomgång av rådande trender på fastighetsmarknaden.

Under dagen fokuserar våra specialister främst på inkomstskatt, moms och fastighetstransaktioner där vi bland annat går igenom nya regler, aktuella rättsfall och föreslagna lagändringar. Kursen innehåller även det senaste inom redovisning enligt såväl K2, K3 som IFRS och som berör bygg- och fastighetsbranschen. Vi tittar även närmare på trender och tendenser på transaktionsmarknaden för fastigheter.

Fastighetsdagen passar dig som kommer i kontakt med frågor relaterade till skatt och fastigheter i den löpande verksamheten eller jobbar med strategiska frågor kring fastighetsförvärv, och som behöver hålla dig uppdaterad om det senaste inom skatt, moms och redovisning.

Kursen leds av de främsta experterna inom tolkningen av de regelverk som berör fastigheter. Under kursen får du möjlighet att ställa frågor till våra experter, oavsett om du är på plats eller deltar online.

SAGT OM KURSEN

Samspelet, och nivån på frågeställningarna som togs upp var precis vad jag hoppades på. Mycket kunniga föreläsare!

Program

 • Nya domar och rättsfall avseende moms och inkomstskatt på fastighetsområdet
 • Aktuella ställningstaganden från Skatteverket avseende moms och inkomstskatt
 • Ränteavdrag, nya regler vid underskott (från 1 jan 2021)
 • Ränteavdrag, domar avseende ränta till utländsk fond / utländskt intressebolag
 • Momskonsekvenser för Coworking kontor, ny dom från HFD
 • Avdragsrätten för installationer avseende individuellt mätbar förbrukning av el och vatten, ny dom från HFD
 • Moms för koncerninterna underprissatta tjänster, nya kammarrättsdomar
 • Jämkning av moms för köpare av fastighet, ny dom från EU-domstolen
 • Att tänka på inför Förenklad fastighetstaxeringen 2022
 • Tema: Fastighetsbildning och stämpelskatt. 
  - Vad innebär begrepp som klyvning, avstyckning och sammanläggning - och vilka stämpelskatteeffekter uppkommer?
  - Under vilka förutsättningar kan man få uppskov med stämpelskatten och när kan man genomföra ett s k transportköp?
  - Vad innebär HD:s dom för storleken på stämpelskatt för fastigheter som saknar taxeringsvärde?
  - Vad kan vi förvänta oss av den utredning som regeringen har tillsatt? (Lantmäteriet har fått i uppdrag att utreda om fler förvärv genom fastighetsbildningsåtgärder ska bli stämpelskattepliktiga)

Vidareutbildningstimmar

För att få dina vidareutbildningstimmar kommer du behöva titta på hela filmen och svara på kontrollfrågor som består av flervalsfrågor.