FAR:s Controllerdag 2020

Vad händer i omvärlden som påverkar controllerns och ekonomens arbete? Under Controllerdagen 2020 fokuserar vi på hur framtidens ekonomistyrning påverkar dig som är controller.

 • Optimering av innovationer och kreativitet
 • Business Intelligence och analys av Big Data
 • Simulering av framtidsscenarion
 • Att identifiera rätt KPI:er
 • Automatisering av arbete och tid för analys
Controller Ekonomiassistent Ekonomichef/CFO Redovisningsansvarig/chef

FAR:s Controllerdag 2020

Vi går mot ett mer turbulent affärsklimat med ett tuffare konjunkturläge, konkurrens från digitaliserade affärsmodeller och nya köpbeteenden. Förändringar som innebär nya förväntningar på att controllern tar en aktiv roll i styrningen.

Under FAR:s Controllerdag 2020 fokuserar vi på hur dessa krav påverkar din roll och dina arbetsuppgifter som controller. Tillsammans med experter inom området går vi igenom vilka verktyg som finns till hands för styrning i framtiden. Har du inte möjlighet att vara på plats i Stockholm? Det går lika bra att delta på Controllerdagen 2020 online via streaming.

Program

Välkommen! Frukost serveras från 08.30. Dagens moderator är Ingemar Claesson.

8.30–9.00 Inregistrering och frukost

9.00–9.20 Öppnande och inledning av FAR:s Controllerdag 2020

Karin Apelman

Karin Apelman, generalsekreterare och VD FAR

Ingemar Claesson

Ingemar Claesson, Hedersdoktor vid Handelshögskolan Göteborg

 

09.20–10.05 Att styra företag i kris – reflektioner på krishanteringar

Kerstin Hessius

Kerstin Hessius, vd 3 AP-fonden

Innehåll är under framtagande.

 

 

 

 

 


10.05–10.20 Kaffe och frukt

10.20 – 11.10 Hur styr du ett techbolag som växer i både volym och lönsamhet med 20% om året?

Roshan Saldanha

Roshan Saldanha, CFO Sinch

Sinch utvecklar digitala verktyg som möjliggör en personlig interaktion mellan företag och individer. Med Sinch molnbaserade kommunikationsplattform kan företag via meddelanden, röstsamtal och video nå världens alla mobiltelefoner inom en eller ett par sekunder. Sinch grundades så sent som 2008 och har haft en kraftig tillväxt till dagens 7 mdr kronor i omsättning och en närvaro i mer än 30 länder. Hur styr man ett bolag som växer så kraftigt och dessutom verkar i en marknad med högteknologisk utvecklingstakt?

11.10–12.00 Dubbelt effektiv - konsten att kombinera volym och variation

Martin Sköld

Martin Sköld, docent vid Handelshögskolan i Stockholm

Hög kapitalomsättning sätts ofta i motsats till högre vinstmarginaler. Affärsmodeller som bygger på låg kapitalbindning leder ofta till standardiserade produkter och marginalpress, och på motsvarande sätt driver differentierade erbjudanden för att motivera högre marginaler en hög produktvariation och högre kapitalbindning. Men det finns företag som lyckats kombinera båda två genom ett strategiskt fokus på modulär produktion och kärnkompetenser. Frågan är om det går att tillämpa på flera branscher?

12.00–13.00 Lunch

13.00–14.00 Utformning och användning av ekonomistyrning och individuella egenskaper såsom kön, ålder, år i företaget och utbildningsbakgrund

Christian Ax

Christian Ax, Professor i Redovisning vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet

Aktuell forskning visar att strategiska val, system och strukturer och organisatorisk effektivitet inte bara beror företagets strategi, mål och planer, utan även på särdrag för vissa individer i företaget, såsom kön, ålder, år i företaget och utbildningsbakgrund. Dessa insikter är betydelsefulla då de kan ge förklaring till varför det finns olika uppfattningar i företaget om problem, lösning och vägval samt varför individer i företaget resonerar, uppfattar och agerar på olika sätt när det gäller lednings- och styrningsfrågor.

14.00–15.00 Datadriven analys för att bibehålla konkurrenskraft - verktyg för att underlätta implementering av strategi

Martin Dicander

Martin Dicander, BI-chef Bilia

Hur levererar Bilia en effektiv verksamhetsstyrning med begränsade resurser? Fordonsbranschen och dess återförsäljare är en bransch under förändring i en snabbrörlig värld. Digitalisering, elektrifiering och ändrade konsumtionsmönster är megatrender som påverkar. Utöver detta är återförsäljarbranschen under konsolidering där organisationsförändringar, förvärv och teknisk utveckling ställer krav på effektiv styrning. Vi kommer berätta hur man möter utvecklingen genom att arbeta med målstyrning och leverans av affärsdrivande information och rapportering till verksamheten.

15.00–15.20 Kaffe

15.20–16.30 Controllerns verktygslåda utvecklades under mer stabila omständigheter – passar de i en mer turbulent omvärld med krav på hög innovationskraft?

Ingemar Claesson

Ingemar Claesson, Hedersdoktor vid Handelshögskolan Göteborg

Kent Stenstrand

Kent Stenstrand, Claesson & Partners

 

Vilka nya styrverktyg behövs för att möta dagens krav? En majoritet av våra verktyg utvecklades i en tid som ser dramatiskt annorlunda ut än idag. Principer för produktkalkylering kom i mitten på -30 talet, budgeten kom till Europa på -50-talet (men ifrågasattes redan på 70-talet), ABC-kalkyler och styrkort kom på 80-talet men har egentligen aldrig blommat full ut. Räntabilitetsstyrning fanns redan i början på 1900-talet men började användas i Sverige först på 70-talet när inflationen slog igenom. Aktieägarvärde gjorde sitt intåg under senare delen av 80-talet men ifrågasattes redan på 90-talet. Hållbarhetstänkandet börjar få effekt och ifrågasätter delvis tidigare synsätt. Vad är det som gäller nu och framöver när turbulensen är stor och kraven på kreativitet och innovation är större än någonsin?

16.30 17.00 Avslutning och uppsummering

Dagens moderator

Moderator är Ingemar Claesson som tillsammans med Kent Stenstrand har satt ihop programmet.

Online

Praktisk information

Under sändningen kan du ställa frågor och få svar från lärarna i realtid.

Det enda du behöver är uppkoppling mot internet och en dator eller surfplatta. Du kan testa här att tekniken funkar för dig.

Vi mejlar inloggningsuppgifter och kursdokumentationen till dig 24 timmar innan start. Du behöver en uppkoppling på minst 2 Mbit/sek.

Nyhetsdagen spelas in och alla deltagare får tillgång till inspelningen (som görs vid Stockholmstillfället). Inspelningen finns att se i 3 månader. Du når den via Mina utbildningar.

Vidareutbildningstimmar

För att dina vidareutbildningstimmar ska kunna registreras hos FAR behöver du logga in på Mina sidor och slutföra nyhetsdagen online personligen i samband med realtidssändningen.

Aktuella utbildningar

 • Controllerutbildning Utbildningen ger dig under tre dagar inblick i den moderna synen på controllerfunktionen och controllerns alltmer framträdande roll i företaget. Du kommer att gå ordentligt stärkt tillbaka in i din yrkesroll med nya kunskaper, erfarenheter och verktyg. Styrmodeller och värdeskapande Controllern och affärssystemen Den nya controllerrollen Bortom budgetering/budgetlös styrning Marknadskommunikation och varumärkesbyggande Nätverkande och erfarenhetsutbyte
 • Rörelsekapital – Analysera, styra och förbättra En utbildning för dig som vill hjälpa din organisation att optimera ert rörelsekapital/working capital. Under utbildningen fokuserar vi på att följa upp, analysera och förbättra rörelsekapitalet utifrån ditt företags förutsättningar. Kursen innehåller teori, konkreta tips och verktyg baserat på många års erfarenhet.
 • Ekonomichefsutbildning Behöver du vässa dina verktyg för att vidareutveckla styrningen i din organisation? FAR:s Ekonomichefsutbildning riktar sig till dig som är ekonomichef, controller eller har en liknande roll och ger dig fördjupad kompetens inom verksamhetsstyrning. Ekonomens roll och ansvar för verksamhetsstyrning Extern påverkan på verksamhetsstyrning Strategi och verksamhetsstyrning Verksamhetsstyrning och digitalisering Erfarenhetsutbyte och nätverkande  
 • Ledarskapsutbildning för ekonomer En utbildning som gör dig som ekonom ännu bättre i din formella chefsroll och som ledare. Ledarskapet börjar med dig själv och en förståelse för vad du gör, hur det påverkar andra och hur du bygger förtroende. Personliga ledarskapet Få tiden att räcka till Chefsrollens utmaningar Konsten att leda på distans Delegering  
 • Certifierad controller Utbildningen fokuserar på verksamhetsstyrning och business control, områden som är centrala för värdeskapandet i dagens företag.
 • FAR:s Controllerdag 2020 Vad händer i omvärlden som påverkar controllerns och ekonomens arbete? Under Controllerdagen 2020 fokuserar vi på hur framtidens ekonomistyrning påverkar dig som är controller. Optimering av innovationer och kreativitet Business Intelligence och analys av Big Data Simulering av framtidsscenarion Att identifiera rätt KPI:er Automatisering av arbete och tid för analys
Visa alla kurser

FAR Online

 • Ekonomi

  250 kr

  / månad och användare

  För dig som jobbar med redovisning, ekonomitjänster och skatt. Innehåller lagar, FAR:s och BFN:s regler. Med möjlighet att välja till IFRS.

 • IFRS och Finans

  325 kr

  / månad och användare

  Djuplodande regelverk för finansmarknaden. Innehåller EU-rätt, svenska lagar, myndighetsregler och självreglering från exempelvis Aktiemarknadsnämnden och börserna.

 • Revision

  325 kr

  / månad och användare

  Revision är en paketlösning för FAR Online som är anpassat för dig som är revisor och behöver tillgång till lagar och regler inom revison, redovisning och skatt.

 • Total

  525 kr

  / månad och användare

  Allt vårt material. För dig som jobbar många olika sorters kunder/företag eller för dig som är revisor för noterade eller finansiella företag.

Mer om FAR Online