Fåmansföretagardagen 3 december 2020

Du som är revisor eller redovisningskonsult åt mindre företag får inte missa Fåmansföretagardagen. Du blir uppdaterad om nyheter och förändringar inom skatt, redovisning och juridik.

 • Nya lagförslag och ställningstaganden
 • Lyssna till experter
 • Tolkningar av rättsfall
 • Parallella seminarier
 • Kommande nyheter
Auktoriserad redovisningskonsult Auktoriserad/godkänd revisor Redovisningskonsult Revisorsassistent

Kursbeskrivning

Fåmansföretagardagen fokuserar på de mindre företagens villkor. Programmet är unikt med flera parallella seminarier – som spelas in så att du även kan ta del av dem i efterhand.

Under den här dagen får du som är revisor, redovisningskonsult, eller juridisk rådgivare till fåmansföretag en uppdatering på alla nyheter och förändringar i de regelverk som påverkar företagen. Genom att vara uppdaterad på det senaste inom skatt, redovisning och juridik säkerställer du att dina kunder får rätt rådgivning och stöd.

sagt om kursen

Väldisponerad, lagom långa pass. Trevliga kursledare

Program

08.50 Välkommen! 

9.00–9.50 Fåmansföretagarbeskattning
Bo Svensson och Peter Nilsson

 • Ny lagstiftning och nya rättsfall kring förmånsbeskattning
 • Nytt rättsfall fall från HFD - differentierad utdelning beskattas enligt 3:12-reglerna
 • Nya ställningstaganden från Skatteverket gällande motion och friskvård

10.00–10.50 Övriga skattenyheter
Bo Svensson och Peter Nilsson

 • Skattefrågor kring coronapandemin
 • Rådgivares rapporteringsskyldighet till Skatteverket
 • Förslag om förenklade skatteregler för enskilda närningsidkare
 • Nya rättsfall och förhandsbesked

10.50–11.00  Paus

11.00–12.30 Aktuella frågor i associationsrätt
Anders Lagerstedt

 • Medansvarsfrågor i samband likvidationstvång
 • De överraskande låneförbuden
  - transaktionsupplägg som strider mot låneförbuden
 • När kan lånet bli en värdeöverföring?
 • Bolagsstämmor helt utan fysiskt deltagande genom elektronisk uppkoppling
 • Aktuella rättsfall och utredningar

12.30–13.30 Avbrott för lunch

13.30–15.00 Parallella seminarier

A: Redovisningsnyheter
Kerstin Fagerberg

Nyheter på normgivningsområdet

 • Utredning om regelförenklingar för mikroföretag och modernisering av bokföringslagen
 • Redovisning av fusion
 • Uppdateringar i K2 och K3
 • Övriga nyheter

Aktuella tillämpningsfrågor

 • Väsentlig information – vilken information ska lämnas i årsredovisningen?
 • Redovisning vid korttidsarbete
 • Värdering av tillgångar under osäkerhet

B: Bokföringsbrott
Olle Kullinger

 • Trender och utveckling i bokföringsbrottet
 • Ofullständiga verifikat som ersättning för osanna verifikat
  – Särskilt om huvudsakskriteriet
  – Särskilt om oaktsamhetsbedömningen
  – Rådgivarens särskilda ställning
 • Försenade årsredovisningar
 • Bokföringsbrottet och konsulter
  – Rollen som revisor
  – Rollen som redovisningskonsult
 • Revisorers särskilda samverkansskyldighet med utredande myndigheter
  – Omfattning
  – Begränsningar
  – Problemställningar

15.00–15.20 Paus

15.20–17.00 Parallella seminarier

A: Momsnyheter
Pia Hedberg

 • Nyheter på momsområdet som påverkar svenska företag och deras momsredovisning
 • Covid-19 relaterade förändringar på momsområdet
 • Nya beslutade regler 2020 samt kommande förslag 2021
 • Aktuella rättsfall, förhandsbesked och EU domar under 2020
 • Aktuella ställningstaganden från Skatteverket
 • Vad är på gång inom EU som påverkar rättstillämpningen i Sverige?

B: Kontrollbalansräkning
Anders Lagerstedt och Kerstin Fagerberg

Aktiebolagsrätt

 • Bedömning och handlande vid brist i eget kapital
 • Medansvar vid kapitalbrist för
  – styrelseledamöter
  – andra företrädare
  – avgående och tillträdande ledamöter
  – aktieägarna
 • Tillskott och garantier, vilka formkrav finns
 • Förändringar av aktiekapital

Redovisningsfrågor

 • Fortsatt drift/”going concern”
 • Byte av K2/K3-regelverk vid upprättande av KBR
 • Kombination av K2/K3-regelverk vid upprättande av KBR?
 • Värdering immateriella rättigheter
 • Komponentavskrivning
 • Redovisning av aktieägartillskott

Inspelning ingår

Fåmansföretagardagen spelas in och alla deltagare får tillgång till inspelningen som finns att se i 3 månader.

Lärare

Dagens medverkande:

Nyhetsdag online

Praktisk information

Under sändningen kan du ställa frågor och få svar från lärarna i realtid.

Det enda du behöver är uppkoppling mot internet och en dator eller surfplatta. Du kan testa här att tekniken funkar för dig.

Vi mejlar inloggningsuppgifter och kursdokumentationen till dig 24 timmar innan start. Du behöver en uppkoppling på minst 2 Mbit/sek.

Nyhetsdagen spelas in och alla deltagare får tillgång till inspelningen  Inspelningen finns att se i 3 månader. Du når den via Mina utbildningar.

 

Onlinetillfället av nyhetsdagen ingår i FAR:s Utbildningspaket online.

Utbildningspaketet innehåller allt från kortare nyhetsuppdateringar till fördjupande kurser i många olika ämnen.

Läs mer

FAR Online

 • Ekonomi

  250 kr

  / månad och användare

  För dig som jobbar med redovisning, ekonomitjänster och skatt. Innehåller lagar, FAR:s och BFN:s regler. Med möjlighet att välja till IFRS.

 • IFRS och Finans

  325 kr

  / månad och användare

  Djuplodande regelverk för finansmarknaden. Innehåller EU-rätt, svenska lagar, myndighetsregler och självreglering från exempelvis Aktiemarknadsnämnden och börserna.

 • Revision

  325 kr

  / månad och användare

  Revision är en paketlösning för FAR Online som är anpassat för dig som är revisor och behöver tillgång till lagar och regler inom revison, redovisning och skatt.

 • Total

  525 kr

  / månad och användare

  Allt vårt material. För dig som jobbar många olika sorters kunder/företag eller för dig som är revisor för noterade eller finansiella företag.

Mer om FAR Online