Distanskurser i bokföring och ekonomisk redovisning

Våra kurser i bokföring och ekonomisk redovisning är för dig som vill få ny kunskap, oavsett om det är för privat bruk, för det egna företaget eller för arbetet.

Vi har bokföringskurser på både nybörjarnivå och mer avancerad nivå. Genom en bokföringskurs på distans lär du dig allt du behöver veta för att kunna sköta ett bolags ekonomi och redovisning.

Kortare distanskurser

Du genomför kursen i den takt och på den plats som passar dig, med hjälp av en personlig handledare som stöttar dig genom hela kursen.

Bokföring I – grunder i bokföring
Kursen ger dig en praktisk introduktion till grundläggande bokföring. Du lär dig ekonomiska grundbegrepp och kopplingen till företagets årsredovisning och vi gör även kopplingar till redovisningsregelverken K1 och K2. Teori varvas med praktiska övningar.

 

Bokföring II – periodiseringar, personalkostnader och enkelt bokslut
Kursen är en fortsättning på Bokföring I och syftet är att du ska klara av löpande bokföring samt få inledande kunskaper i redovisning.

Läs mer om Bokföring II

 

Bokföring III – årsbokslut och årsredovisning
Efter kursen skall du självständigt kunna sköta ett mindre företags löpande bokföring samt upprätta bokslut.

Läs mer om Bokföring III
 

Distansutbildningar med möjlighet till certifiering

I vårt breda utbud av interaktiva distansutbildningar kan du hitta en utbildning som hjälper dig att ta nästa steg i din karriär. På ett effektiv och enkelt sätt vidareutbildar du dig, när du själv vill och i din egen studietakt.
 
Certifierad ekonomiassistent
En distansutbildning för dig som vill bli ekonomiassistent eller redovisningsassistent. Du kommer under kursens gång lära dig att förstå och hantera löpande bokföring samt att upprätta enklare bokslut. Utbildningen motsvarar 4–5 veckors heltidsstudier. 

 
Certifierad redovisningsekonom
Kursens syfte är att ge dig förståelse för ett företags totala redovisning. Utifrån gällande lagstiftning lär du dig löpande bokföring (kopplingar görs till regelverken K1 och K2). Du lär dig sammanställning av balans- och resultaträkningar samt andra kunskaper som rör företagets årsredovisning samt upprätta ett årsbokslut. Utbildningen motsvarar 5–6 veckors heltidsstudier. 

 
Certifierad styr- och redovisningsekonom
Distansutbildningen ger dig kunskap om ett företags ekonomiska styrning vilket gör att du snabbt kan fatta rationella beslut och bli en värdefull medarbetare i din organisation. Du får kunskap om flertalet ekonomiska styrfrågor, bland annat investeringsbeslut, kostnadskontroll och bokslut samt en introduktion till affärsjuridiken. Utbildningen motsvarar 10 veckors heltidsstudier.

Kurser inom bokslutsredovisning – från grundläggande till fördjupning

Att få ett lyft i karriären eller att exempelvis själv ta hand om hela bokslutet blir snabbt en verklighet när du kombinerar din egen praktiska erfarenhet med en kurs i bokslutsredovisning.