Bokföring I - grunder i bokföring

 • Praktisk introduktion till grundläggande bokföring
 • Ekonomiska grundbegrepp och kopplingen till företagets årsredovisning
 • Kopplingar till redovisningsregelverken K1 och K2
 • Teori varvas med praktiska övningar
Ekonomiassistent Företagsekonom Redovisningskonsult

Kursbeskrivning

Det interaktiva kursmaterialet med föreläsningar varvas med filmer, praktiska övningar och kommentarer från redovisnings- och ekonomiexperter. Här finns också kunskapstester, ordlista, index och en rad andra funktioner.

Efter kursen kommer du att kunna sköta ett mindre företags löpande bokföring vad avser inköps- och försäljningsfakturor samt övriga enklare affärshändelser. Dessutom kommer du att få kunskap i hur leverantörs- och kundreskontran används samt hur avstämningar görs.

Kursinnehåll

 • Ekonomiska grundbegrepp
 • Vanligt förekommande affärshändelser
 • Mervärdesskatt
 • Faktura, reskontra
 • Bokföring i praktiken
 • Leverantörsreskontra
 • Kundreskontra
 • Avstämningar

Bra att veta

Den här kursen passar blivande ekonomiassistenter som snabbt behöver lära sig praktisk bokföring. Personer som driver eget företag och vill sköta den enklare bokföringen själv. Och för alla som vill skaffa sig kunskaper om grundläggande bokföring med koppling till leverantörs- och kundreskontra.

Kursomfattning

2-3 dagar. Den tid du har på dig att slutföra utbildningen är sex månader och du bestämmer själv i vilken takt du vill studera.

Förkunskaper

Vi rekommenderar gymnasiekunskaper eller motsvarande utbildningsnivå. Du kan även ha förvärvat dig kunskaperna på annat sätt. Gör gärna ett kunskapstest för att veta om kursen är på rätt nivå för dig.


Distanskurs med Xpectum

Läs mer om hur du genomför en distanskurs.

Media
Du kommunicerar med din handledare via en internetbaserad studiesida. Där hittar du aktuell information om dina studieresultat och du kan på ett överskådligt sätt få en bild av din studieprofil. I kursen ingår interaktivt kursmaterial samt fakta- och övningshäfte som pdf.

Inlämningsuppgifter och stödfunktioner
Genom hela kursen har du personligt handledarstöd via mejl och du får mejlsupport via din handledare.
Fyra inlämningsuppgifter som rättas av handledaren. För att få godkänt på kursen och erhålla kursintyg måste dessa vara godkända.

Systemkrav
Dator: PC med Windows eller Mac med macOS. Minst 1.0 GHz processor. Bredband, minst 0,5 Mbit rekommenderas. Rekommenderad skärmupplösning på dator är minst 1280 x 768 bildpunkter.

Mobiltelefon och läsplatta: iPad version 1 eller senare med iOS 5 eller högre, iPhone 5S eller senare med iOS 5 eller högre och Android på mobil eller läsplatta med KitKat eller senare.

Webbläsare som stöds
Google Chrome 14 eller högre på Windows, OS X och Android
Mozilla Firefox 7 eller högre på Windows eller OS X
Safari 5 eller högre på Windows eller OS X samt iOS Safari på iPhone/iPad
Internet Explorer 9 eller högre på Windows 7, Windows 8 eller högre
Microsoft Edge på Windows 10 eller högre.

Flera personer? | Företagspaketering

Vi erbjuder företags- och avdelningspaketering för våra kurser inom bokföring. Kanske vill ni paketera Bokföring I och II till era anställda? Lämna dina uppgifter så hör vi av oss och tar det vidare därifrån!

Förfrågan företagspaket

Distansutbildningar

 • Bokföring I - grunder i bokföring Praktisk introduktion till grundläggande bokföring Ekonomiska grundbegrepp och kopplingen till företagets årsredovisning Kopplingar till redovisningsregelverken K1 och K2 Teori varvas med praktiska övningar
 • Bokföring II - periodiseringar, personalkostnader och enkelt bokslut Kursen är en fortsättning på Bokföring I och syftet är att du ska klara av löpande bokföring samt få inledande kunskaper i redovisning.
 • Bokföring III - årsbokslut och årsredovisning Kursen är en fortsättning på Bokföring II och ger fördjupade kunskaper i redovisning. Utbildningen tar upp de olika områden som du måste behärska för att upprätta ett bokslut och vi gör även kopplingar till redovisningsregelverken K1 och K2. I upplägget varvas teori med övningar. Därefter finns det en mer praktiskt inriktad övningsdel som simulerar verkliga affärshändelser. Efter kursen ska du självständigt kunna sköta ett mindre företags löpande bokföring samt upprätta bokslut.
 • Certifierad Styr- och Redovisningsekonom Distansutbildningen ger dig kunskap om ett företags ekonomiska styrning vilket gör att du snabbt kan fatta rationella beslut och bli en viktig kugge i din organisation. Med redovisning som bas ger den dig en grundstomme som gör att du behärskar allt från den löpande bokföringen till bokslut samt analys, kostnads- och prissättningsfrågor. Yrkesförberedande Certifiering av erhållen kunskap Praktiska övningar utifrån verkliga situationer
 • Certifierad Ekonomiassistent En distansutbildning för dig som vill bli ekonomiassistent eller redovisningsassistent. Du kommer under kursens gång lära dig att förstå och hantera löpande bokföring samt att upprätta enklare bokslut. Yrkesförberedande   Certifiering av erhållen kunskap  Praktiska övningar utifrån verkliga situationer 
 • Certifierad Redovisningsekonom Genom denna distanskurs lär du dig hur du hanterar ett företags redovisning från grunden till bokslutet. Yrkesförberedande Certifiering av erhållen kunskap Praktiska övningar utifrån verkliga situationer
Visa alla kurser

Alla ekonomiska regler på ett och samma ställe

FAR Online är den kvalitetssäkrade databasen där du hittar de senaste lagändringarna och regelverken inom områden som redovisning, revision, skatt och finans.

 

 • Lag- och regelsamlingar
 • Tusentals uppslagsord i Rättseriens uppslagsverk
 • Bokföringsnämndens K-regelverk, allmänna råd och vägledningar