Nyhet

Introduktion till Data Science

Kursen ger dig en bred genomgång av relevanta begrepp och koncept inom Data Science, hela vägen från dataanalys och -visualisering till AI-verktyg.

 • Grundläggande begrepp inom Data science och AI
 • Analytiskt tänkande kring data
 • Datavisualisering och storytelling
 • Data Science-verktyg för individen och organisationen
 • Praktiska övningar
Controller Ekonomiassistent Ekonomichef/CFO

Kursbeskrivning

I en alltmer digitaliserad värld blir förmågan att hantera och analysera data en kritisk kompetens för alla inom ekonomi. "Introduktion till Data Science" är designad för att ge dig som arbetar inom ekonomi de grundläggande verktygen och förståelsen för hur data kan omsättas i värde och insikter för din organisation.

Denna endagskurs ger en övergripande introduktion till Data Science, med fokus på att utveckla ett analytiskt mindset och förståelse för hur explorativ dataanalys, datavisualisering, storytelling och moderna verktyg kan användas för att stödja arbete och beslutsfattande inom ekonomin. Vi utforskar även hur AI och automation kan integreras i din professionella verktygslåda för att effektivisera och förbättra arbetsprocesser.

Mål med kursen

Målet är att du efter denna kurs ska ha en solid grund att bygga vidare på för att förstå och tillämpa Data Science-metoder i din roll. Du kommer att:

 • Utveckla ett analytiskt mindset med syfte att ställa rätt frågor och utforska data på ett effektivt sätt.
 • Lära dig grunderna i effektiv datavisualisering och storytelling för att kommunicera insikter på ett övertygande sätt.
 • Få kännedom om och introduktion till verktygslådan för Data Science, anpassad för ekonomers behov – från Business Intelligence (BI) och automation till avancerade funktioner i Excel.
 • Förstå grunderna i AI och hur du kan ställa krav på utveckling och personligt nyttjande av AI-verktyg för att förstärka din analysförmåga och beslutsprocesser.

Kursinnehåll

Under kursen varvas teoretiska genomgångar med praktiska exempel och övningar för att ge dig möjlighet att tillämpa dina nya kunskaper. Kursen omfattar:

 • Bygga och förstå ett analytiskt mindset för explorativ dataanalys.
 • Tekniker och principer för effektiv datavisualisering och storytelling.
 • En översikt av verktyg och teknologier i Data Science-verktygslådan, med fokus på de som är mest relevanta för ekonomer.
 • En introduktion till AI och AI-verktyg, inklusive praktiska tips för hur dessa kan användas för att förbättra dina analyser och arbetsflöden.

Bra att veta

Målgrupp

Denna kurs är skräddarsydd för ekonomer och andra professionella inom ekonomi som vill bredda sin kompetens med Data Science-metoder. Den passar särskilt väl för dig som är nyfiken på hur dataanalys kan tillämpas för att skapa affärsvärde och söker en praktisk introduktion till ämnet.

Förkunskaper och ta med till kurs

Ingen tidigare erfarenhet av Data Science eller programmering krävs. Egen dator måste tas med till kursen.

Lärare