Automatisering med hjälp av RPA

Den här utbildningen tar sikte på hur organisationen med hjälp av digitala medarbetare (RPA – Robotic process automation) kan möta verksamhetens krav, ställa om snabbt och dessutom sänka kostnaderna.

 • Kunskap och förståelse om RPA och digitala medarbetare
 • Exempel och demonstrationer av framgångsrika robotar
 • Verktyg för att komma igång med RPA
 • Verktyg för hur du väljer rätt processer för automatisering
 • Kunskap om effektiv styrning av RPA-arbetet
Controller Ekonomichef/CFO Redovisningsansvarig/chef

Kursbeskrivning

Vi lever i en digital värld där vi behöver hantera och bemästra många olika verktyg och system. Det kan handla om allt ifrån hur vi hämtar information från våra kunder och leverantörer, hur vi effektivt knyter ihop våra egna plattformar till hur vi möjliggör beslutsfattande på korrekta grunder. Dessutom ökar kraven på administrationen och systemen. Den här kursen tar sikte på hur ni med hjälp av digitala medarbetare (RPA – Robotic process automation) kan möta verksamhetens krav, ställa om snabbt och dessutom sänka era kostnader.

Utbildningen är uppdelad i tre delar och är inriktad på administrativa processer inom såväl stödfunktionerna (ekonomi, HR, lön, IT, inköp etc) som de affärsdrivande funktionerna (sälj, marknad, produktion, kundtjänst/innesälj etc).

Kursen kommer på djupet gå igenom hur en digital medarbetare fungerar och hur ni kan få den att fungera i just er organisation. I kursen kommer ett antal vanliga fallgropar belysas samt hur dessa kan undvikas. Som deltagare kommer du även få ta del av verktygen för att utvärdera just ditt företags processer samt en praktisk övning på att utvärdera processer. Då många RPA-projekt stannar av kommer vi också att ägna en stor del av kursen åt att belysa nyckelaktiviteter för att lyckas med sin robotisering.

Detta får du med dig efter kursen

 • God kunskap och förståelse om RPA och digitala medarbetare
 • Konkreta exempel och demonstrationer av framgångsrika robotar
 • Verktyg för hur du kommer igång med RPA
 • Verktyg för hur du väljer rätt processer för automatisering
 • Kunskap om effektiv styrning av RPA-arbetet och hur man sätter upp en operativ modell

Kursinnehåll

Del 1: Vad är en digital medarbetare (RPA)

 • Den historiska utvecklingen kring automatisering
 • Hur arbetar en digital medarbetare?
 • Vilka olika typer av RPA finns det?
 • När lämpar det sig att använda en digital medarbetare?

Del 2: Hur kommer man igång med RPA

 • Vilka är grundförutsättningarna för att kunna optimera sina flöden?
 • Fallstudier och demonstration av olika typer av robotar i olika typer av RPA-plattformar
 • Workshop kring att hitta en bra startpunkt för arbetet med digitala medarbetare

Del 3: Etablering av styrning – en förutsättning för att lyckas

 • Hur organiserar man sitt RPA-arbete och vilken roll har verksamheten kontra IT?
 • Hur tar man arbetet från Proof of concept (POC) till att det blir en naturlig del av utvecklingsarbetet?
 • Hur säkerställer man effekthemtagning?

Lärare

Online

Den här kursen kan du gå online, välj ett online-tillfälle när du gör din bokning.

Du deltar på utbildningen online i realtid tillsammans med deltagarna som finns på plats i konferensrummet. Som online-deltagare har du möjlighet att ställa frågor och vara med i diskussioner, utan att lämna kontoret. Kursens upplägg och pedagogik kan begränsa antalet deltagare online, så vänta inte med att anmäla dig.

 • Starta kursen under Mina utbildningar
 • Ladda ner kursmaterialet under Mina utbildningar
 • Du kan endast delta på kursen i realtid då tillfället ej spelas in
 • Vi rekommenderar att du använder webbläsaren Google Chrome när du genomför kursen
 • Ladda ner ditt kursintyg under Mina utbildningar cirka en vecka efter avslutad kurs

För att du ska få tillgodoräkna dig dina vidareutbildningstimmar behöver du under föreläsningstiden vara uppkopplad med webbkamera. Du kommer att visas på extern skärm i konferenslokalen så att föreläsarna och övriga deltagare kan se samtliga deltagare som är med online.

Kolla om din dator funkar för att gå utbildningen online
Det enda du behöver är uppkoppling mot internet och en dator eller surfplatta. Du kan testa här att tekniken fungerar för dig. Vi rekommenderar att du gjort detta test senast 30 minuter innan kursstart.

Sändningen startar 15 minuter innan kursstart.