Certifiering

Certifierad Redovisningsekonom

Genom denna distanskurs lär du dig hur du hanterar ett företags redovisning från grunden till bokslutet.

 • Yrkesförberedande
 • Certifiering av erhållen kunskap
 • Praktiska övningar utifrån verkliga situationer
Redovisningsekonom

Kursbeskrivning

Denna distanskurs ger dig kunskap inom bokföring och ekonomi. Du får förutsättningar att arbeta som redovisningsekonom, ekonomiassistent eller att sköta din egen bokföring.  

Kursen är utvecklad av experter inom ämnesområdena för ett digitalt format där teori varvas med kunskapskontroller, simuleringar och praktiska övningar i ett riktigt ekonomisystem. Du genomför utbildningen i egen takt och du har alltid tillgång till snabb handledning och support.  

Genom kursen får du lära dig hur du hanterar ett företags redovisning från grunden till bokslutet. Kursen ger dig inte bara kunskap om hur du bokför transaktioner utan även en förståelse för företagets ekonomihantering i stort som till exempel hur redovisning sker i ekonomisystem, intern redovisning, företagsbeskattning, moms och regler som styr företaget. Du får kunskap och förståelse för hur ett bokslut sker. Kursen innehåller även moment där du får lära dig att analysera ett företags siffror med fokus på nyckeltal.  

Kursen riktar sig både till dig som jobbar med enklare uppgifter inom ekonomi och som vill ha en ökad förståelse och verifiera din kunskap som till dig som vill börja arbeta som ekonomiassistent. Kursen är även lämplig för dig som vill starta eller driver eget företag och vill kunna sköta löpande bokföring samt upprätta enklare årsbokslut.

Kursinnehåll

Redovisning

Kursen ger dig alltifrån bokföringsbegrepp, grunderna i bokföring och de vanligaste transaktionerna till hur du avslutar året med bokslut.

 • Ekonomiska grundbegrepp
 • Vanliga affärshändelser
 • Mervärdesskatt
 • Faktura, reskontra
 • Bokföring i praktiken
 • Leverentörsreskontra
 • Kundreskontra
 • Avstämningar
 • Bokföring av inköp och försäljning
 • Personals lön, soc avg och skatt
 • Avskrivningar
 • Periodiseringar
 • Enkelt bokslut
 • Redovisningslagstiftning
 • Värdering av tillgångar och skulder
 • Obeskattade reserver
 • Eget kapital
 • Aktiebolagsskatt
 • Årsbokslut

Räkenskapsanalys

I detta moment lär du dig vilka regler som gäller för företags redovisning och de olika rapporterna. Du får också kunskap om hur företagets resultat och ställning kan analyseras och skapa förutsättningar för god ekonomistyrning.

 • Redovisningslagstiftning
 • Årsbokslutets innehåll
 • Årsredovisningens innehåll
 • Nyckeltalsberäkningar
 • Nyckeltalsanalys
 • Datorsimuleringar

Associationsrätt

I företag är det inte endast redovisningen som är viktig att hantera korrekt utan företaget måste även följa andra lagar och regler som reglerar företagen.

 • Introduktion
 • Vad är Handelsbolag m.m
 • Betalningsansvar
 • Förvaltning av Handelsbolag m.m.
 • Aktiebolag, introduktion
 • Aktiebolagets organisation
 • Vinstutdelning
 • Återbäring
 • Låneförbudet

Bra att veta

Den här distanskursen riktar sig till ekonomi- och redovisningsassistenter som vill utvecklas för att ta sig an mer kvalificerade arbetsuppgifter. Även för personer som vill starta eller som driver eget företag och vill kunna sköta löpande bokföring samt upprätta enklare årsbokslut. Och för de som vill skaffa sig grundläggande kunskaper om bokföring, bokslut och företagsbeskattning på postgymnasial nivå.

Kursomfattning

5–6 veckors heltidsstudier. Den tid du har på dig att slutföra utbildningspaketet är tolv månader och du bestämmer själv i vilken takt du vill studera.

Förkunskaper

Vi rekommenderar genomgången gymnasieutbildning eller motsvarande utbildningsnivå. Alternativt kunskaper förvärvade på annat håll. Gör gärna ett kunskapstest för att veta om kursen är på rätt nivå för dig.

Inlämningsuppgifter

I utbildningsprogrammet ingår obligatoriska inlämningsuppgifter och webbtentamen.

Certifiering

Utbildningsprogrammet avslutas med skriftlig examination för certifiering. 

Distanskurs med Xpectum

Läs mer om hur du genomför en distanskurs här.

Frågor och svar

 • Distanskurs: Vad händer när jag beställt en utbildning?
  • Du får ett mejl med instruktioner om hur du ska logga in och hur studiesidan ska användas. På din studiesida hittar du också ett välkomstbrev med studieinstruktioner.
  • För de utbildningar som har digitalt kursmaterial når du det via din studiesida. 
 • Distanskurs: När börjar utbildningen?

  Vi har inga startdatum. Utbildningarna börjar när du vill. I regel kan du börja 3-4 dagar efter registrering.

 • Distanskurs: Hur fungerar certifiering och examination?

  För att få certifikat i till exempel Certifierad redovisningsekonom, ska alla delar i kursen vara genomförda och godkända. Därefter kontaktar du antingen handledaren eller kontaktpersonen på FAR för att boka tid för certifiering. Denna certifiering genomförs digitalt och kallelse skickas via e-post ungefär fyra veckor innan. Med kallelsen får du en exempeltentamen där du ser hur en examen kan se ut.

 • Kan jag delbetala kostnaden för utbildningen?

  Vi erbjuder delbetalning för vissa av våra utbildningar. Använd kontaktformuläret för den kurs du är intresserad av så får du hjälp.

Examination

Examinationsdatum

Examinationen genomförs digitalt. Kallelse skickas via e-post ca. fyra veckor innan och skrivtid är mellan 09:30-14:30 (maximalt fem timmar).
Examinationsavgift på 1 800 kr exkl. moms tillkommer 

 • 6 september 2024
 • 29 november 2024
 • 14 februari 2025
 • 23 maj 2025
 • 28 november 2025

Delbetalning

Det finns möjlighet till räntefri delbetalning för den här kursen. Kontakta gärna ansvarig projektledare Ylva Djusberg ylva.djusberg@far.se för mer information och bokning .

Distansutbildningar

 • Bokföring I - grunder i bokföring Kursen ger dig en praktisk introduktion till grundläggande bokföring. Du lär dig ekonomiska grundbegrepp och kopplingen till företagets årsredovisning.
 • Bokföring II - periodiseringar, personalkostnader och enkelt bokslut Kursen är en fortsättning på Bokföring I och syftet är att du ska klara av löpande bokföring samt få inledande kunskaper i redovisning.
 • Bokföring III - årsbokslut och årsredovisning Kursen är en fortsättning på Bokföring II och ger fördjupade kunskaper i redovisning. Utbildningen tar upp de olika områden som du måste behärska för att upprätta ett bokslut och vi gör även kopplingar till K1 och K2.
 • Certifierad Styr- och Redovisningsekonom Distansutbildningen ger dig kunskap om ett företags ekonomiska styrning vilket gör att du snabbt kan fatta rationella beslut och bli en viktig kugge i din organisation. Med redovisning som bas ger den dig en grundstomme som gör att du behärskar allt från den löpande bokföringen till bokslut samt analys, kostnads- och prissättningsfrågor. Yrkesförberedande Certifiering av erhållen kunskap Praktiska övningar utifrån verkliga situationer
 • Certifierad Ekonomiassistent En distansutbildning för dig som vill bli ekonomiassistent eller redovisningsassistent. Du kommer under kursens gång lära dig att förstå och hantera löpande bokföring samt att upprätta enklare bokslut.
 • Certifierad Redovisningsekonom Genom denna distanskurs lär du dig hur du hanterar ett företags redovisning från grunden till bokslutet, och får rätt förutsättningar för att arbeta som redovisningsekonom, ekonomiassistent eller att sköta din egen bokföring.  
Visa alla kurser