Certifierad Företagsekonom

Den här distanskursen i företagsekonomi vänder sig till alla som vill få en djupare förståelse för de företagsekonomiska processerna utifrån ett helhetssynsätt. Du får kunskaper som är direkt användningsbara för att kunna agera effektivt på en konkurrensutsatt marknad.

Företagsekonom

Kursbeskrivning

Kursmomenten marknad, organisation, ekonomisk styrning, redovisning och juridik integreras för att ge en helhetssyn på företagets ekonomi med en tonvikt på ekonomiska styrprocesser. En avslutande certifiering ger kunskaperna tyngd i arbetslivet och skapar bättre möjligheter för den personliga karriären.

Kursinnehåll

 • Organisation
 • Arbetsrätt
 • Redovisning
 • Associationsrätt
 • Räkenskapsanalys
 • Ekonomistyrning
 • Avtalsrätt och köprätt
 • Fordringsrätt
 • Marknadsföring & Försäljning
 • Marknadsrätt
 • Strategisk Marknadsföring

Bra att veta

Den här distanskursen riktar sig till personer i företag och offentlig förvaltning med ekonomiskt ansvar som vill höja sin kunskapsnivå. Såväl som ekonomer i företag som vill utvecklas för att få en helhetssyn på de ekonomiska processerna i integration med marknads- och organisationsfrågor. Kursen passar också säljare, marknadsförare som vill utvecklas för att ta sig an mer kvalificerade uppgifter. Även den som vill skaffa sig kunskaper inom kvalificerad företagsekonomi på postgymnasial nivå.

Förkunskaper

Vi rekommenderar genomgången gymnasieutbildning eller motsvarande utbildningsnivå. Alternativt kunskaper förvärvade på annat håll.

Kursomfattning

10–12 veckors heltidsstudier. Den tid du har på dig att slutföra utbildningspaketet är tolv månader och du bestämmer själv i vilken takt du vill studera och du studerar utifrån individuell studieplan.

Certifiering

Löpande inlämningsuppgifter och deltentamen utgör grundstommen för examinationen. Utbildningsprogrammet avslutas med en skriftlig examination för certifiering. Examinationsavgift på 1 800 kr exkl. moms tillkommer.

Frågor och svar

Distanskurs med xpectum

Så här går det till att läsa en distanskurs

Läs mer om hur du genomför en distanskurs

Gör gärna ett kunskapstest för att veta om kursen är på rätt nivå för dig.

Media
Du kommunicerar med din handledare via en internetbaserad studiesida. Där hittar du aktuell information om dina studieresultat och du kan på ett överskådligt sätt få en bild av din studieprofil. I kursen ingår interaktivt kursmaterial samt fakta- och övningshäfte som pdf.

Inlämningsuppgifter och stödfunktioner
Genom hela kursen har du personligt handledarstöd via mejl och du får mejlsupport via din handledare.
Fyra inlämningsuppgifter som rättas av handledaren. För att få godkänt på kursen och erhålla kursintyg måste dessa vara godkända.

Systemkrav
Dator: PC med Windows eller Mac med macOS. Minst 1.0 GHz processor. Bredband, minst 0,5 Mbit rekommenderas. Rekommenderad skärmupplösning på dator är minst 1280 x 768 bildpunkter.

Mobiltelefon och läsplatta: iPad version 1 eller senare med iOS 5 eller högre, iPhone 5S eller senare med iOS 5 eller högre och Android på mobil eller läsplatta med KitKat eller senare.

Webbläsare som stöds
Google Chrome 14 eller högre på Windows, OS X och Android
Mozilla Firefox 7 eller högre på Windows eller OS X
Safari 5 eller högre på Windows eller OS X samt iOS Safari på iPhone/iPad
Internet Explorer 9 eller högre på Windows 7, Windows 8 eller högre
Microsoft Edge på Windows 10 eller högre.

Examination

Examinationsdatum 2020

Examination genomförs centralt Stockholm.
Plats anges i kallelsen som skickas via e-post ca. fyra veckor innan.
Skrivtid är mellan 09.30–14.30 (maximalt fem timmar).

 • 4 september
 • 30 oktober
 • 4 december

Delbetalning

Det finns möjlighet till räntefri delbetalning för den här kursen. Kontakta gärna ansvarig projektledare Ylva Djusberg ylva.djusberg@far.se för mer information och bokning .

FAR Online

 • Ekonomi

  250 kr

  / månad och användare

  För dig som jobbar med redovisning, ekonomitjänster och skatt. Innehåller lagar, FAR:s och BFN:s regler. Med möjlighet att välja till IFRS.

 • IFRS och Finans

  325 kr

  / månad och användare

  Djuplodande regelverk för finansmarknaden. Innehåller EU-rätt, svenska lagar, myndighetsregler och självreglering från exempelvis Aktiemarknadsnämnden och börserna.

 • Revision

  325 kr

  / månad och användare

  Revision är en paketlösning för FAR Online som är anpassat för dig som är revisor och behöver tillgång till lagar och regler inom revison, redovisning och skatt.

 • Total

  525 kr

  / månad och användare

  Allt vårt material. För dig som jobbar många olika sorters kunder/företag eller för dig som är revisor för noterade eller finansiella företag.