Certifierad ekonomichef

FAR:s certifieringsprogram för ekonomichefer fokuserar på strategi, processanalys och ledarskap. Dessa områden är centrala för värdeskapandet i dagens företag. Utbildningen ger dig ny kunskap och verktyg för ett proaktivt förhållningssätt i din roll som ekonomichef och ledare.

 • Strategisk analys och operativt beslutsfattande
 • Organisatoriska processer
 • IT-driven rollförändring för ekonomiavdelningen
 • Värdebaserat ledarskap
 • Nätverkande
Controller Ekonomichef/CFO Redovisningsansvarig/chef

Kursbeskrivning

Under fem tillfällen fördelat på ett år ger dig utbildningen Certifierad ekonomichef en fördjupad förståelse för ekonomichefens olika arbetsområden. Du får ny kunskap i din roll som ekonomichef och ledare och ges också möjlighet att träffa andra ekonomer för att utbyta erfarenheter och diskutera relevanta frågeställningar utifrån din yrkesroll.

Efter utbildningen kommer du att kunna hantera olika aspekter av ekonomichefsrollen så som strategiarbete, ledarskap, IT-förändring och digitalisering. Du kommer att ha en djupare förståelse för:

 • Strategisk analys och operativt beslutsfattande
 • Organisatoriska processer och verkningsfulla kulturer
 • Ekonomichefens bidrag till att skapa en balanserad och uthållig finansiell hävstång i företaget
 • IT-driven rollförändring för ekonomiavdelningen
 • Det värdebaserade ledarskapet – synsätt, förhållningssätt och arbetssätt.

Utbildningen är anpassad för dig som har arbetat minst tre år som ekonomichef eller liknande.

Sagt om kursen

Man får tänka till och går ur sin bubbla och invanda spår, vilket behövs. Det är bra att man får hemuppgifter att applicera på sin egen organisation

Kursinnehåll

Utbildningen består av fem block, som genomförs som tvådagarsseminarier fördelat på ett år. Varje block består av föreläsningar, diskussioner och genomgång inför kommande projektarbeten. Mellan de olika blocken arbetar du hemma med projektarbeten. Utbildningen omfattar totalt tio heldagar.

I projektarbetet tillämpar du dina nya kunskaper på det egna företaget. Vid varje seminarietillfälle diskuteras sedan projektarbetena i mindre grupper. En person per grupp får möjlighet att presentera sitt case inför helgrupp med efterföljande diskussion och erfarenhetsutbyte kring det aktuella ämnet.

Program 2022/2023

Block 1: September – 2 dagar

Strategisk analys och strategiskt/operativt beslutsfattande

 • Strategiska modeller och strategisk dialog
 • Inköpskalkyler och leverantörsstyrning
 • Kopplingen strategi och mätningar – hur går det till?

Block 2: November – 2 dagar

Organisatoriska processer och verkningsfulla kulturer

 • Kan kulturell styrning, vara effektivare än traditionell ekonomisk styrning?
 • Styrning och ledning av framgångsrika team
 • Ekonomisk styrning inom starkt professionella grupper – är det möjligt?
 • Intäktsmodeller och service
 • Styrning av tjänster kontra fysiska produkter
 • Service/tjänster som strategiska frågor.
 • Strategisk kunskapsstyrning

Block 3: Mars – 2 dagar

Finansiell/operativ analys och genomförande

 • Ekonomichefens bidrag till att skapa en balanserad och uthållig finansiell hävstång i företaget
 • Kapitalstruktur, finansiering på kort och lång sikt
 • Rörelsekapital

Block 4: Maj – 2 dagar

IT-driven rollförändring för ekonomiavdelningen och i allmänhet

Informationsteknik – affärssystem, beslutssystem och molntjänster – konsekvenser på ekonomiarbetets utformning och betydelse

 • Ledarskap i IT-förändring och digitalisering
 • Ekonomrollens förändring – breda och djupa kompetenskrav
 • Från traditionellt behov av teoretisk kunskap till ett större behov av mjukare färdigheter så kallade soft skills

Block 5: September – 2 dagar

Ledarskap och organisatorisk förändring

 • Profilanalys – insikt om ditt eget och andras beteenden, drivkrafter och personliga färdigheter
 • Ledarskap och beteenden – hur coachar man olika profiler
 • Värdebaserat ledarskap och värdegrund – synsätt, förhållningssätt och arbetssätt
 • Avslutning, certifiering samt middag

 

Delbetalning

Det finns möjlighet till räntefri delbetalning för den här utbildningen. Kontakta gärna ansvarig projektledare josefine.bjorklund@far.se för mer information och bokning.

Lärare

Huvudansvarig lärare är Jan Lindvall, docent vid Uppsala universitet. Övriga medverkande är specialister från universitet/högskola, samt näringsliv.

FAR rekommenderar

 • Ekonomen som kommunikatör och påverkare Hur ökar man som ekonom sin relevans och sin övertygande kraft inom organisationen? Under två utbildningsdagar går vi igenom hur du som ekonom kan skapa en fördjupad förståelse och engagemang kring uppföljning och verksamhetsstyrning.  Bygga ekonomisk förståelse i organisationen  Vikten av anpassad information  Ekonomens roll som pedagog, expert och ledare  Erfarenhetsutbyte och nätverkande
 • Data science för controllers Utbildningen ger dig en bred genomgång av relevanta begrepp, koncept inom Data science, avancerad analys och maskininlärning samt förståelse för arbetsprocessen och verktyg för datadrivet beslutsfattande.
 • Ledarskapsutbildning för ekonomer En utbildning som gör dig som ekonom ännu bättre i din formella chefsroll och som ledare. Ledarskapet börjar med dig själv och en förståelse för vad du gör, hur det påverkar andra och hur du bygger förtroende. Personliga ledarskapet Få tiden att räcka till Chefsrollens utmaningar Konsten att leda på distans Delegering Leda i förändring
 • Ekonomichefsutbildning Behöver du vässa dina verktyg för att vidareutveckla styrningen i din organisation? FAR:s Ekonomichefsutbildning riktar sig till dig som är ekonomichef, controller eller har en liknande roll och ger dig fördjupad kompetens inom verksamhetsstyrning. Ekonomens roll och ansvar för verksamhetsstyrning Processorienterad verksamhetsstyrning Extern påverkan på verksamhetsstyrning Verksamhetsstyrning och digitalisering Erfarenhetsutbyte och nätverkande

Certifieringsprogram för ekonomichefer och controllers

FAR:s 1-åriga certifieringsprogram för ekonomichefer och controllers fokuserar på områden som är centrala för värdeskapandet i dagens företag.