Bolagsrätt och obestånd

Bolagsrätten är central för alla aktiebolag och de som arbetar med denna typ av företag. Som revisor behöver du djupgående kunskap i centrala frågor inom aktiebolagsrätten och obeståndsrätten som går längre än lagtexten. T.ex. behöver du kunna tillämpa reglerna kring låneförbuden, kapitalbrist, obestånd, värdeöverföringar, emissioner och bolagsorganens aktiebolagsrättsliga dokument.

Auktoriserad redovisningskonsult Auktoriserad/godkänd revisor Revisorsassistent

Kursbeskrivning

I denna kurs får du en fördjupning kring relevanta tillämpningsområden och en repetition över centrala begrepp kopplade till tillämpningen. För att öka förståelsen vid den praktiska tillämpningen av olika regler går vi igenom frågorna mot bakgrund av grundläggande aktiebolagsrättsliga och obeståndsrättsliga principer och reglernas ändamål. Du får också en överblick över de konsekvenser som olika åtgärder och handlingar kan leda till i samband med betalningssvårigheter och obestånd.

Kursen ger dig en bred förståelse och du uppmärksammas bland annat på att en och samma åtgärd eller transaktion kan ifrågasättas på olika grunder och kan leda till varierande konsekvenser för de inblandade. Kursen innehåller föreläsningar, rättsfall och övningar som kretsar kring centrala frågeställningar.

Kursinnehåll

 • Grundläggande utgångspunkter
 • Bolagsorganen – plikter och ansvar samt ansvarsfördelning
 • Värdeöverföringar – bland annat vinstutdelning, ”förtäckt utdelning”, efterutdelning, minskning av aktiekapital och reservfond
 • Kapitaltillskott i olika former
 • Låneförbudet
 • Kontrollbalansplikten
 • Skadeståndsansvar för styrelse, vd och ägare
 • Företrädaransvar för obetalda skatter
 • Obestånd; definition och följder
 • Konkurs och företagsrekonstruktion
 • Förmånsrätt
 • Straffansvar för brott i samband med obestånd

Bra att veta

Denna kurs passar dig som ska skriva revisorsexamen och behöver fördjupa dig kring de aktiebolagsrättsliga reglerna. Kursen är dock inte specifikt inriktad mot revision utan passar även redovisningskonsulter, rådgivare och andra som arbetar med aktiebolag och som behöver fördjupad kunskap om tillämpningen av dessa regler.

Förkunskaper

Vi rekommenderar att du har grundläggande kunskap och förståelse för bolagsrätt motsvarande juridisk översiktskurs.

Kurstider

Dag 1: 09.30-17.00
Dag 2: 08.30-17.00

Online

Den här kursen kan du gå online, välj ett online-tillfälle när du gör din bokning.

Du deltar på utbildningen online i realtid tillsammans med deltagarna som finns på plats i konferensrummet. Som online-deltagare har du möjlighet att ställa frågor och vara med i diskussioner, utan att lämna kontoret. Kursens upplägg och pedagogik kan begränsa antalet deltagare online, så vänta inte med att anmäla dig.

 • Starta kursen under Mina utbildningar
 • Ladda ner kursmaterialet under Mina utbildningar
 • Du kan endast delta på kursen i realtid då tillfället ej spelas in
 • Vi rekommenderar att du använder webbläsaren Google Chrome när du genomför kursen
 • Ladda ner ditt kursintyg under Mina utbildningar cirka en vecka efter avslutad kurs

För att du ska få tillgodoräkna dig dina vidareutbildningstimmar behöver du under föreläsningstiden vara uppkopplad med webbkamera. Du kommer att visas på extern skärm i konferenslokalen så att föreläsarna och övriga deltagare kan se samtliga deltagare som är med online.

Kolla om din dator funkar för att gå utbildningen online
Det enda du behöver är uppkoppling mot internet och en dator eller surfplatta. Du kan testa här att tekniken fungerar för dig. Vi rekommenderar att du gjort detta test senast 30 minuter innan kursstart.

Sändningen startar 15 minuter innan kursstart.

FAR Online

 • Ekonomi

  265 kr

  / månad och användare

  För dig som jobbar med redovisning, ekonomitjänster och skatt. Innehåller lagar, FAR:s och BFN:s regler. Med möjlighet att välja till bl.a. IFRS och Fastighet.

 • IFRS och Finans

  345 kr

  / månad och användare

  Djuplodande regelverk för finansmarknaden. Innehåller EU-rätt, svenska lagar, myndighetsregler och självreglering från exempelvis Aktiemarknadsnämnden och börserna.

 • Revision

  345 kr

  / månad och användare

  Revision är anpassat för dig som är revisor och behöver tillgång till lagar och regler inom revison, redovisning och skatt. Paketet innehåller även FAR:s rekommendationer och uttalanden, BFN:s regelverk och RI:s avgöranden.

 • Total

  560 kr

  / månad och användare

  För dig som jobbar med många olika sorters kunder/företag eller för dig som är revisor för noterade eller finansiella företag, och vill ha tillgång till allt material i FAR Online.