Balans

Tidningen Balans är FAR:s medlemstidning och skildrar branschaktuella frågor utifrån medlemmarnas yrkesroller och yrkesvardag.

Tidningen kommer från och med 2022 ut sex gånger per år, tryckt och digitalt. Balans finns också på  webben, www.tidningenbalans.se.

595 SEK
Sex nummer/ år fr om 2022

Om Balans

Balans är Sveriges ledande tidskrift för auktoriserade revisorer och auktoriserade redovisningskonsulter. Med ledorden trovärdig och angelägen skriver vi om det senaste inom branschen – från karriär och lön till ny lagstiftning och standarder inom redovisning och revision. Varje nummer skildrar nyheter och trender samt presenterar inspirerande personligheter och experter från branschen som delar med sig av erfarenheter och tips.

Tidningen Balans ges ut av FAR.

Årsprenumeration

Löpande prenumeration. sex nummer/ år från och med 2022. 

Pris

Ettårsprenumeration exkl. moms och porto: 595 kr.
Ettårsprenumeration inkl. moms och porto inom Sverige: 631 kr.

Student

Studenter får 50% rabatt på ettårsprenumeration. Ange universitet/högskola vid i beställning.

Upplaga

TS-upplaga 2020/21: 9 400

595 SEK
Sex nummer/ år fr om 2022