Bransch

 • ”En HQ-kommission måste ta ett större grepp”

  2018-02-19

  En HQ-kommission måste verkligen gå i klinch med de avgörande frågorna. Dit hör FI:s beslutsprocesser och huruvida myndigheten hade grund för att stänga HQ Bank. Det skriver Dan Brännström, generalsekreterare i FAR i en debattartikel i SvD.

  Taggar: Debatt

 • Sex akuta skattefrågor

  2018-09-21

  Sverige behöver en ny stor skattereform. Men i väntan på att en sådan ska bli färdig finns det sex skatteproblem som bör åtgärdas snabbt för att Sverige ska förbättra sin konkurrenskraft. Bland annat behövs generösa skatteregler för personaloptioner, skriver Karin Apelman och Hans Peter Larsson.

  Taggar: Debatt, Skatt

 • "Minska revisorernas ansvar"

  2016-09-26

  I skadeståndsprocesser mot bolag råder ett solidariskt ansvar mellan styrelseledamöter, vd och revisorer. Men det är i allmänhet revisorerna som stäms eftersom det ger bäst chans till ersättning. Men revisorerna kan inte ta allt ansvar. Det skriver Jonas Svensson, avgående ordförande i FAR och Dan Brännström, FAR:s generalsekreterare, i en debattartikel i DI.

  Taggar: Debatt

Visa fler träffar från Bransch

Visar 11 träffar med taggen debatt.

 • ”En HQ-kommission måste ta ett större grepp”

  2018-02-19

  En HQ-kommission måste verkligen gå i klinch med de avgörande frågorna. Dit hör FI:s beslutsprocesser och huruvida myndigheten hade grund för att stänga HQ Bank. Det skriver Dan Brännström, generalsekreterare i FAR i en debattartikel i SvD.

  Taggar: Debatt

 • Sex akuta skattefrågor

  2018-09-21

  Sverige behöver en ny stor skattereform. Men i väntan på att en sådan ska bli färdig finns det sex skatteproblem som bör åtgärdas snabbt för att Sverige ska förbättra sin konkurrenskraft. Bland annat behövs generösa skatteregler för personaloptioner, skriver Karin Apelman och Hans Peter Larsson.

  Taggar: Debatt, Skatt

 • "Minska revisorernas ansvar"

  2016-09-26

  I skadeståndsprocesser mot bolag råder ett solidariskt ansvar mellan styrelseledamöter, vd och revisorer. Men det är i allmänhet revisorerna som stäms eftersom det ger bäst chans till ersättning. Men revisorerna kan inte ta allt ansvar. Det skriver Jonas Svensson, avgående ordförande i FAR och Dan Brännström, FAR:s generalsekreterare, i en debattartikel i DI.

  Taggar: Debatt

 • Akut brist på lärare i ekonomi på universiteten

  2016-03-11

  Svenska universitet måste nu ta sitt samhällsansvar och satsa på ekonomutbildningen, som vi vet har en långsiktig och konkret inverkan på ekonomisk tillväxt och sysselsättning, skriver bland andra Dan Brännström i en debattartikel i SvD.

  Taggar: Debatt

 • ”Svenskt Näringslivs svar gör mig orolig”

  2018-04-29

  Myndighet efter myndighet slår larm om konsekvenserna av den slopade revisionsplikten. Bolagsverket påtalar att kvaliteten på årsredovisningarna har gått ner. Det skriver Dan Brännström i en debattartikel i SvD

  Taggar: Debatt

 • FAR: Nu behövs en skattereform

  2018-08-06

  Det har gått mer än 30 år sedan den förra skattereformen började planeras. En ny skatteomläggning behövs. En fråga som behöver ställas är om uppdelningen mellan inkomst av tjänst och inkomst av kapital har spelat ut sin roll. Skatteregler ska vara breda, enkla och ha få undantag, skriver Karin Apelman, FAR:s generalsekreterare och Hans Peter Larsson, skatteansvarig på FAR i en debattartikel i DI.

  Taggar: Debatt, Skatt

 • Skatt är en hållbarhetsfråga

  2018-11-03

  Hållbarhet har fått allt större betydelse för företag – inte bara i imagesyfte utan även på sista raden. En nyanserad syn är att hållbarhet som utgångspunkt är en affärsmässig fråga för företag, skriver branschorganisationen FAR:s generalsekreterare Karin Apelman och skatteansvarige Hans Peter Larsson.

  Taggar: Debatt, Hållbarhet, Skatt

 • Fel att dela upp Big 4

  2018-05-23

  Vi får inte tuffare revisorer genom att dela upp Big 4. Revisorns integritet måste säkerställas på andra sätt, skriver FAR:s generalsekreterare Dan Brännström.

  Taggar: Debatt

 • "Informationsplikt för skatterådgivare – ännu ett skattepolitiskt hafsverk"

  2019-03-08

  Vi var många som drog en lättnadens suck när regeringen till slut valde att inte gå vidare med Skatteverkets förslag om utflyttningsskatt. Förslaget hade dessförinnan fått massiv kritik från de flesta remissinstanser. De flesta var helt enkelt överens om att utredningen hade allvarliga brister, inte minst vad gällde konsekvensanalysen.

  Taggar: Debatt, Skatt

 • Vad blir skillnaden med de nya utbildningskraven för revisorer?

  2018-11-12

  De nya reglerna för utbildning av revisorer har väckt en hel del debatt. Men hur stor är egentligen skillnaden?

  Taggar: Debatt, Revisor

Din sökning på med taggen debatt gav tyvärr ingen träff

Din sökning på gav tyvärr ingen träff

Din sökning på gav tyvärr ingen träff