Dagens gränsvärden för revisionsplikt är rimliga

Revision bidrar till stor nytta för samhället i stort och bidrar till trygghet för det enskilda företaget och dess aktieägare. FAR anser att nuvarande krav på revisionsplikt är rimliga

I aktiebolag, där ansvar och risk för ägare och styrelse är juridiskt reglerat, säkerställer revisorn en god granskning.

Nyttan av revisionsplikt måste vägas mot kostnaden

FAR anser att alla företag borde vilja ha en kvalificerad revisor, men nyttan med revisionsplikten måste stå i proportion till den administration och kostnad den innebär för företaget. Därför anser FAR att frivillighet är den bästa lösningen för de minsta aktiebolagen.

FAR anser att nuvarande krav på revisionsplikt är rimliga sett ur ett samhällsperspektiv och bör därför vara oförändrade.

Gränsvärden för revisionsplikt

Aktiebolag som uppfyller minst två av tre gränsvärden under de två senaste räkenskapsåren omfattas av revisionsplikt och måste ha revisor.

Gränsvärden

  • Medeltal anställda på över tre
  • Balansomslutning på över 1,5 miljoner kronor
  • Nettoomsättning på över 3 miljoner kronor

 

Therese Andersson

Affärsområdeschef Medlem

08-506 112 13 therese.andersson@far.se

Prenumerera på nyhetsbrev från FAR

  • Koll på regelverk
  • Inspiration
  • Utbildningstips
  • Inbjudningar till event och webbinarier