Kommissionsförslag rörande det slutliga mervärdesskattesystemet

2018-09-11 16:27

EU kommissionen har lämnat förslag om ändrade regler om mervärdesskatt vid gränsöverskridande handel,mellan medlemsstater, det s.k. slutgiltiga mervärdesskattesystemet.

Taggar: EU, FAR tycker, Skatt