Exitbeskattning för fysiska personer – Beskattning av orealiserade kapitalvinster som upparbetats i Sverige

2018-03-01 13:44

Syftet är att tillhandahålla ett effektivt regelverk för att kapitalvinster som upparbetas i Sverige ska kunna beskattas här även om den fysiska person som äger de vinstbärande tillgångarna eller förpliktelserna har flyttat ut och blivit begränsat skattskyldig eller fått skatteavtalsrättsliga hemvist i ett annat land när värdeökningen realiseras.

Taggar: FAR tycker, Skatt