Den framtida revisionen - nya föreskrifter om utbildning och prov

2018-03-07 11:42

Revisorsinspektionen (RI) föreslår att det införs nya föreskrifter om utbildning och prov. Föreskrifterna innehåller bestämmelser om de krav på utbildning som ställs för att en sökande ska få avlägga prov för revisorsexamen.

Taggar: FAR tycker, Revisorsinspektionen