Krav på rapportering av betalningstider

2018-05-23 16:23

Långa betalningstider inom näringslivet leder till försämrad likviditet för leverantörerna, vilket i sin tur ofta ger de sämre möjligheter att utveckla sina verksamheter och en pressad finansiell situation.

Taggar: FAR tycker, Redovisning