Förslag till föreskrifter och allmänna råd om kreditriskhantering

2018-01-23 17:04

Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd om kreditriskhantering i kreditinstitut och värdepappersbolag. Föreskrifterna föreslås träda i kraft 1 augusti 2018. De allmänna råden (FFFS 2004:6) om kreditriskhantering i kreditinstitut och värdepappersinstitut föreslås upphävas vid samma tidpunkt.

Taggar: FAR tycker, Remisser övrigt