Genomförande av CFC-regler i EU:s direktiv mot skatteundandraganden

2018-04-11 15:02

12 juli 2016 antog rådet direktiv (EU) 2016/1164 av 12 juli 2016 om fastställande av regler mot skatteflykts-metoder som direkt inverker på den inre marknadens funktion.

Taggar: EU, FAR tycker, Skatt