Fastställande av regler med avseende på bolagsbeskattning av en betydande digital närvaro

2018-04-24 10:54

Digital teknik medför många fördelar för samhället och skapar, ur ett skatteperspektiv, möjligheter för skatteförvaltningar och erbjuder lösningar för att minska administrativa bördor, underlätta samabete mellan skattemyndigheter, samt att hantera skatteundandragande.

Taggar: Digital rapportering, FAR tycker, Skatt