En ny stödordning för säkerhetshöjande åtgärder inom det civila samhället

2018-04-12 14:59

Promemorian innehåller förslag till en ny stödordning för säkerhetshöjande åtgärder inom det civila samhället i form av en bidragsförordning.

Taggar: FAR tycker, Revision