Att främja gröna obligationer

2018-04-27 16:48

Värdet av att äga eller emittera gröna obligationer har hittills primärt haft karaktären av ett signalvärde. Den som emitterar respektive köper en grön obligation vill skicka budskapet att man vill vara en del i att ställa omm världen till något som är mer hållbart.

Taggar: FAR tycker, Hållbarhet, Remisser övrigt