Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2015

2014-05-09 12:04

Remitteringen har gjorts för att det ska vara möjligt att i kommande budgetproposition göra en samlad bedöm-ning av olika skatteförslag med budgeteffekter. Det handlar bl.a. om att skapa ett tidsmässigt utrymme för en lagrådsgranskning av förslagen, i de fall en sådan granskning anses nödvändig.

Taggar: FAR tycker, Skatt