KOM(2013) 721 slutlig

2014-01-10 12:57

Kommissionens förslag om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdes-skatt vad gäller en standardiserad mervärdesskatte-deklaration, KOM(2013) 721 slutlig

Taggar: FAR tycker, Skatt